Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Björn Haglund 21 träffar

Titel Författare År Språk
1 Fritidshemmets pedagogiska uppdrag (FriPU) – praktiker och forskare på gemensam resa Helena Ackesjö 2022 Svenska
2 Undervisning och ledarskap på fritids - perspektiv på fritidshemmets pedagogiska uppdrag Helena Ackesjö 2022 Svenska
3 Fritidshemmets pedagogik i en ny tid 2020 Svenska
4 Fritidspedagogik - fritidshemmets teorier och praktiker 2011 Svenska
5 Alla älskar Chips - snacks genom tiderna, en nostalgisk resa Björn Haglund 2017 Svenska
6 Fritidsvetenskap - en kunskapsöversikt Björn Haglund 2001 Svenska
7 Hume's thesis Björn Haglund 1995- Engelska
8 Hume's thesis P. 1, Content principles and a model of atomic semantic content Björn Haglund 1995 Engelska
9 Personer, intentioner och qualia - en studie i Willfrid Sellars medvetandefilosofi = Persons, intentions and qualia : a study in Wilfrid Sellars' philosophy of mind Björn Haglund 1984 Svenska
10 Report on discrimination powers for Hartman-type value hierarchies Björn Haglund 1990 Engelska
11-13 Skolledares och skolchefers utgångspunkter och förväntningar på praktiknära forskning (flera utgåvor) Björn Haglund 2021 Svenska
14 Sociala medier som en del av employer branding - utveckling av kommunikationslösning för Stora Enso AB Björn Haglund 2010 Svenska
15 Traditioner i möte - en kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan Björn Haglund cop. 2004 Svenska
16 Övningar till mängdteori I Björn Haglund 1977(duplic.) Svenska
17 Fritidshemmets (mellan)mål och mening - Positioneringar i kollegialt samtalande mellan fritidshemspersonal Sanna Hedrén 2022 Svenska
18 Socialt lärande. - arbetet i fritidshemmet Kristina Jonsson 2018 Svenska
19 Om inlärning hos ändliga, deterministiska automater Helge Malmgren 1976 Svenska
20 Meningsfull fritid, utveckling och lärande i fritidshem 2021 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.