Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Bo Anulf 16 träffar

Titel Författare År Språk
1 Beskrivning av importen av färsk frukt samt förslag till generalplan för Göteborgs frihamn Jan Ahlqvist 1970 Svenska
2 CADCAM för mindre smedjor Bo Anulf 1992 Svenska
3 Fastspänning av hejarsänken Bo Anulf 1980 Svenska
4 Fastspänning av hejarsänken - ASF 277 Bo Anulf 1980 Svenska
5 Flexibel smidesugn med brännare för hög gashastighet - Etapp 2 Bo Anulf 1978 Svenska
6 Kylning och smörjning av pressmidessänken - ASF 680 Bo Anulf 1984 Svenska
7 Kylning och smörjning av pressmidessänken - Sammanfattning Bo Anulf 1984 Svenska
8 Modellförsök för simulering av sänksmidesoperationer Bo Anulf 1979 Svenska
9 Sänksmidning utan skägg Bo Anulf 1974 Svenska
10 Flexibel värmningsanordning för sänksmidning Jan Bodin 1976 Svenska
11 Utrustning för provning av slitstyrkan hos smidesverktyg Jan Bodin 1978 Svenska
12 Utvecklingsnivå hos olika typer av värmningsutrustningar för sänksmidning - behov av nya ugnar fram till 1985 Jan Bodin 1978 Svenska
13 Verktygsbräckage vid sänksmidning Kjell-Olof Carlsson 1981 Svenska
14 Formverktyg med CADCAM - en konferens om CADCAM-teknikens strategiska betydelse och praktiska tillämpning, Hagfors 20-22 maj 1986 1986 Svenska
15 CADCAM-teknik för smidesgravyrer Leif Larsson 1986 Svenska
16 Nomenklatur för smidning 1974 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.