Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Erman 10 träffar

Titel Författare År Språk
1 Biologisk laboratorieteknik - elementär handledning Carl Erman 1946 Svenska
2 Kortfattad beskrivning och orienteringsplan över Lunds botaniska trädgård och de i denna förekommande viktigare gagn- och prydnadsväxterna Carl Erman 1933 Svenska
3 Kortfattad praktisk handledning för biologistudierna inom real- och enhetsskolan Carl Erman 1957 Svenska
4 Laborationer i biologi - cellen samt människokroppens byggnad och funktioner : enhetsskolan, flickskolorna, klasserna 55 och 33 samt ring 14 Carl Erman 1957 Svenska
5 På upptäcktsfärd i mikroskopet - Skrivrits handledning i gruppmikroskopering Carl Erman 1955 Svenska
6 Smalfilm - Några begreppsförklaringar och tekniska data Carl Erman 1937 Svenska
7 Studies on phototropic and thermotropic responses in the coleoptiles of Avena sativa Carl Erman 1951 Engelska
8 Vägledning i mikroskopering Carl Erman 1935 Svenska
9 3-åriga realskolans biologibok - även för enhetsskolans 7-8:e klass Karl Erik Johansson 1956 Svenska
10 Realskolans biologibok D. 1 Karl Erik Johansson 1957 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.