Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Fredrik Peterson 42 träffar

Titel Författare År Språk
1 Pligt och kärlek - berättelse ur det svenskamerikanska lifvet Fredrik, pseud. för Carl Fredrik Peterson 1890 Svenska
2 Amerikanska vältalare - ett urval af utmärkta orationer, tal och föredrag 1891 Svenska
3-4 Svenskarne i Illinois - historiska anteckningar (flera utgåvor) Eric Johnson 1880 Svenska
5 Linnæa - poetiskt album af svensk-amerikanska publicister i Chicago 1887 Svenska
6-7 Ett hundra år - en återblick på det nittonde seklet (flera utgåvor) Carl Fredrik Peterson cop. 1892 Svenska
8 Förenta staternas historia - i sammandrag Carl Fredrik Peterson 1890 Svenska
9 Förenta Staternas historia i sammandrag Carl Fredrik Peterson 1890 Svenska
10 Nya verlden - en blick i den nordamerikanska republikens häfder Carl Fredrik Peterson 1885 Svenska
11 Politisk handbok för svenskarne i Amerika Carl Fredrik Peterson 189-? Svenska
12 Republiken och dess institutioner jemte konstitutionen i öfversättning Carl Fredrik Peterson 1891 Svenska
13 Spansk-amerikanska kriget med talrika illustrationer Carl Fredrik Peterson 1899 Svenska
14 Sverige i Amerika - kulturhistoriska och biografiska teckningar Carl Fredrik Peterson 1898 Svenska
15 Korpen Edgar Allan Poe 2014 Svenska
16 Gripande krigskildringar af hemvände hjältar innehållande lifliga redogörelser och erfarenhetsrön af officerare och män James Rankin Young 1899 Svenska
17 Gripande krigsskildringar af hemvände hjeltar, innehållande lifliga redogörelser och erfarenhetsrön af officerare och män James Rankin Young 1899 Svenska
18 Björn Redlig Carl Fredrik Lannergård 1931 Svenska
19 Då skeppen fara - bilder ur sjömanslifvet Carl Fredrik Lannergård 1909 Svenska
20 De fredlösa - historisk berättelse Carl Fredrik Lannergård 1927 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.