Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl Gustaf Schröder 6 träffar

Titel Författare År Språk
1 Dissertatio gradualis ideam libertinismi philosophici sistens quam ... sub praesidio ... Nicol. Lagerlöf ... publico examini subjicit Carolus Gust. Schröder. Ad diem XIII febr. anni MDCCXXXVIII loco horisque consvetis Nils Lagerlöf 1738 Latin
2 Dissertatio historico philosophica sententiam celeb. Wolffii de philosophia Sinarum Confuciana examinans, quam ... præside ... Nicol. Lagerlöf ... publice examinandam subjicit Carolus Gust. Schröder ad diem 19 octobr. anni MDCCXXXVII loco horisque consvetis Nils Lagerlöf 1737 Latin
3 Disputatio theologica de officiis Jesu Christi, quam, divina affulgente gratia, ex auctoritate reverendissimi domini doctoris, Magni Beronii, episc. dioec. Calm. eminentissimi, & consensu venerandi Consistorii, in synodo Calmariensi, diebus XVIII. & XIX Oct. an. MDCCLXIII. & horis consuetis, ventilandam proponit Carolus Gustavus Schröder, s. th. d. past. & præp. in Högsby & Långemåla; respondentibus, dn. Johanne Dahlero, past. in Segerstad. Dn. mag. Magno Roswall, comm. in Sandby & Gårby. Dn. Erico Bethenio, comm. in Mönsterås Carl Gustaf Schröder 1763 Latin
4 Guds barns frögd och glädje i lif och död, förestäld i en christelig lik-predikan då probsten öfwer Stranda härad och kyrko-herden i Ålhems församling ... Andreas Svebilius blef i närwaro af en ansenlig och folkrik församling, beledsagad til sin graf och hwilorum, i Ålhems kyrka, den 2. sept. 1783. Af Carl Gustaf Schröder. ... Carlscrona, tryckt uti kongl. amiralitets bok-tryckeriet år 1784 Carl Gustaf Schröder 1784 Svenska
5 Disputatio academica de vera lectione, sensuque dicti Hebr. III: 16. Quam ... præside Gustavo Sommelio ... ad publicum examen die XXIII. Maji a:o MDCCLXXVIII. defert Carl Gustaf Schröder Vermelandus Gustaf Johan Sommelius 1778 Latin
6 Theses quædam theologicæ de gratia Dei in Christo data, quas, sub moderamine reverendissimi domini, dn. Caroli Gustavi Schröder, ... in solenni synodo diebus 13 et 14 Sept. a:o 1774, Carlmariæ habenda, candidæ piæque explorationi subjicit Johannes M. Åhman, s. s. theol. doctor, s. r. m:ti a sacris, oastor in Högsby et Långemåla et territorii Handbördensis præpositus, una cum respondentibus, dn. Erlando Fornander, past. in Hulterstad et Stenåsa, dn. Daniele Brusenio, past. in Löt et Alböke, dn. Gustavo Brunnero, past. in Wickleby Johan Åhman 1774 Latin

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.