Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Carl-Otto von Sydow 39 träffar

Titel Författare År Språk
1 Björn von Rosen som bokkonstnär - utställning i Uppsala universitetsbibliotek 22 september - 10 november 1979 1980 Svenska
2 Carl von Linné und die deutschen Botaniker seiner Zeit - Ausstellung zum 300jährigen Bestehen des Botanischen Gartens im Rahmen des 500jährigen Jubiläums der Eberhard-Karls-Universität, veranstaltet von der Universitätsbibliothek Tübingen 3.-10. Juni 1977 : Katalog mit den Festvorträgen von Carl-Martin Edsmann und Carl-Otto von Sydow 1977 Tyska
3 Elias Fries - brev 1875-1876 till sonen Thore Elias Fries 1994 Svenska
4 Dörflers Sammlung von Botanikerbriefen in der Universitätsbibliothek Uppsala Hans Walter Lack 1983-1984 Tyska
5-7 Caroli Linnæi Iter Lapponicum Dei gratia institutum 1732 - sumptibus Regiæ Societatis Literariæ et Scientiarum ad historiam naturalem Laponiae dilucidandam instructum quoad lapides, terras, aquas, herbas, arbores, gramina, muscos, quadrupedia, aves, pisces et insecta, imo hominum morbos, salutes, diaetam, mores, vivendique rationem : avreste den 12 Maji, kom igen den 10 Oktober, Uppsala (flera utgåvor) Carl von Linné 2019 Svenska
8-10 Caroli Linnæi Iter Lapponicum Dei gratia institutum 1732 (flera utgåvor) Carl von Linné 1977 Latin
11-12 Carl Linnæi Skånska resa - på höga överhetens befallning förrättad år 1749 : med rön och anmärkningar uti ekonomien, naturalier, antikviteter, seder, levnadssätt : med tillhörige figurer (flera utgåvor) Carl von Linné 1999 Svenska
13-14 Carl Linnæi Skånska resa på höga överhetens befallning förrättad år 1749 (flera utgåvor) Carl von Linné 1977 Svenska
15-17 Carl Linnæi Öländska och gotländska resa på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1741 (flera utgåvor) Carl von Linné 1991 Svenska
18 Johannes Magnus och den götiska romantiken - akademiska föreläsningar 1929 Johan Nordström 1975 Svenska
19 Linnéminnena i Uppsala och på Hammarby Rutger Sernander 1972 Svenska
20 Anteckningar kring ett gammalt bibliotek - Något om Fredrika Limnell och Vilhelm Svedbom samt deras böcker. Rubr. Carl-Otto von Sydow 1954 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.