Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Catarina Karlsson 23 träffar

Titel Författare År Språk
1 Överavkastning?? - En empirisk studie av börsintroduktioner på den svenska aktiemarknaden 1986 - september 1988 Catarina Karlsson 1989 Svenska
2 Matfrisk i butiker Catarina Karlsson 1992 Svenska
3 Analys av ett flöde från kundorder till leverans på ett medelstort tryckeri Catarina Karlsson 1996 Svenska
4 Flödesanalys på ett mindre arktryckeri Catarina Karlsson 1996 Svenska
5 Äldre järnåldersboplats med hägnad i Torp - Västmanland, Kolsva socken, Torp 1:27, RAÄ 257 Catarina Karlsson 2002 Svenska
6 Hällristning med skepp och skålgropar - Uppland, Villberga socken, RAÄ 11, Grillby Bo Annuswer 2002 Svenska
7 Järnframställning vid Stora Älberg - Närke, Hardemo socken, Stora Älberg 1:3 och 1:45 RAÄ 131-137 och RAÄ 139-142 Catarina Karlsson 2002 Svenska
8 Cirklar och trianglar, geometri av sten - en förundersökning av ett gravfält med möjliga odlingslämningar : Bengtstorp 1:1, RAÄ 34, 35 och 68, Täby socken, Örebro kommun, Närke : arkeologisk förundersökning Catarina Karlsson 2003 Svenska
9 Tillväxt och överlevnad av Escherichia coli under fermenteringssteget vid produktion av kallrökt korv = - Growth and survival of Escherichia coli during fermentation of cold smoked sausages Catarina Karlsson 2005 Svenska
10 Arkeologi- och kommunikationsprojektet i Södra Råda 2003 Catarina Karlsson 2004 Svenska
11 Stenåldersboplats och järnframställning vid Möckeln - Värmland, Karlskoga socken, kvarteret Svärdbäraren 21, RAÄ 73 Jenny Holm 2004 Svenska
12 Tunby gård - fem gårdsfaser från bronsålder till vendeltid Tunby 4:48, 4:88, RAÅ 21, S:t Ilians socken, västerås stad, Västmanland Bo Annuswer 2003 Svenska
13 Iron and the transformation of society - reflexion of Viking Age metallurgy 2020 Engelska
14 Förlorat järn : det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål / Catarina Karlsson Catarina Karlsson uuuu-uuuu Okänt
15 Berättelser från markerna - en antologi om järn, skog och kulturarv 2013 Svenska
16 Lapphyttans masugn - undersökning av grundkonstruktionen under den medeltida masugnen : arkeologisk förundersökning, forskningsgrävning, fornlämning Karbenning 22:1, fastigheten Olsbenning 1:4, Karbennings socken, Västmanland Catarina Karlsson 2011 Svenska
17-18 Förlorat järn - det medeltida jordbrukets behov och förbrukning av järn och stål (flera utgåvor) Catarina Karlsson 2015 Svenska
19 Kopparbergslagen Häfte 1, Del 1. Sammanfattning och Del 2. Beskrivningar av Aspeboda socken och Falu stad - en sammanställning över de bergshistoriska lämningarna i Aspeboda, Stora Kopparbergs, Stora Tuna, Sundborns, Torsångs och Vika socknar samt Falu stad, med en översiktlig redovisning av Borlänge stad Lena Berg 2022 Svenska
20 Kopparbergslagen Häfte 2, Del 2. Beskrivningar av Stora Kopparbergs och Stora Tuna socknar - en sammanställning över de bergshistoriska lämningarna i Aspeboda, Stora Kopparbergs, Stora Tuna, Sundborns, Torsångs och Vika socknar samt Falu stad, med en översiktlig redovisning av Borlänge stad Lena Berg 2022 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.