Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Christopher Mauritz Årre 16 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Commentariolum in vaticinia prophetæ Haggæi quod venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. Mag. Christophorus Mauritz. Årre ... et Fridericus Guilielmus Segerquist Uplandus In audit. Gust. die XVI Jun. MDCCCXXVIII., P. IV (flera utgåvor) Christopher Mauritz Årre 1828 Latin
3-4 Commentariolum in vaticinia prophetæ Haggæi quod venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. Mag. Christophorus Mauritz. Årre ... et Laurentius Petrus Laurell Uplando-Roslagi. In Audit. Gustav. die XXVII Martii MDCCCXXX. H. P. M. S., P. V (flera utgåvor) Christopher Mauritz Årre 1830 Latin
5-6 Commentariolum in vaticinia prophetæ Haggæi quod venia ampl. facult. philos. Upsal., p. p. Mag. Christophorus Mauritz. Årre ... et Edvardus Bergström stip. Reg. Uplandus. In audit. Gust. die XI Jun. MDCCCXXVIII., P. II (flera utgåvor) Christopher Mauritz Årre 1828 Latin
7-8 Commentariolum in vaticinia prophetæ Haggæi quod venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. Mag. Christophorus Mauritz. Årre ... et Philippus Gustavus Anjou stip. Possieth. Roslagi. In Audit. Gust. die XI Jun. MDCCCXXVIII. H. P. M. S., P. III (flera utgåvor) Christopher Mauritz Årre 1828 Latin
9 Commentariolum in vaticinia prophetæ Haggæi quod venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Ericus Jacobus Alner ... et Christoph. Maur. Årre stip. reg. Roslagi in audit. Gustav. die VIII Maji MDCCCXXII P. 1 Eric Jacob Alner 1822 Latin
10 Procli, patris Constantinopolitani, de Christo patiente conciuncula - Græce et Suethice cum hypomnematibus Diss. Præs. J. Tranér Proclus, helgon, patriark av Konstantinopel 1827 Latin
11 Procli patris Constantinopolitani De Christo patiente conciuncula. Quam ... praeside Mag. Johanne Tranér ... pro gradu philosophico p. p. Christoph. Maur. Årre ... In audit. Gustav. die XIV april. MDCCCXXVII. H. A. M. S Johan Vindician Tranér 1827 Latin
12-14 Grekisk läsbok för begynnare - till skolornes tjenst jämte Ordbok (flera utgåvor) Christopher Mauritz Årre 1836 Svenska
15-16 Ordbok öfver grekisk läsbok för begynnare (flera utgåvor) Christopher Mauritz Årre 1836 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.