Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Delegationen för Miljöprojekt Göteborg 29 träffar

Titel Författare År Språk
1 Alkener i bensinångor - en studie utförd för Miljöprojekt Göteborg Pia M. Berglund 1988 Svenska
2 Trafik och stadsmönster - om trafikutvecklingens betydelse för stadsstrukturen och Göteborgsregionens balans Hans Bjur 1989 Svenska
3-4 Miljöprojekt Göteborg - för ett renare Hisingen - rapport från Delegationen för Miljöprojekt Göteborg (flera utgåvor) Delegationen för Miljöprojekt Göteborg 1989 Svenska
5 Naturgas som fordonsbränsle i Göteborg Mats Ekelund 1989 Svenska
6 Ett "grönt avfall" för ett grönare Hisingen - förslag till en långsiktigt fungerande avfallshantering 1989 Svenska
7 Oljeförorenade avlopp och avfall i Göteborg - förslag till förbättring : materialbalans för avfallsoljor : avancerad rening av oljeförorenade avlopp : avancerad rening av oljeemulsioner och skärvätskor Matti Hell 1989 Svenska
8 Modern kollektivtrafik i Göteborg Einar Herlitz 1989 Svenska
9 Principförslag till rening av lakvatten Mats Johansson 1989 Svenska
10 Bensinutlastning till fartyg - återvinning av kolväten : slutrapport Leif Lund 1988 Svenska
11 Studieresa i Västtyskland och Frankrike - trafik- och avfallsfrågor Tore Magnusson 1988 Svenska
12 Miljöskyddsområde enligt §8a miljöskyddslagen - kommentarer och förslag för inre Göteborgsregionen Ulf Malmqvist 1989 Svenska
13 Minskad kemikalieanvändning - ett renare slam : en möjlighet att begränsa användningen av tre kemikalier i Göteborgsområdet Ulf Malmqvist 1989 Svenska
14-15 Bohuspendeln - regionaltåg Göteborg - Stenungsund - Uddevalla : en sammanfattning av rapport nr 9 (flera utgåvor) Berny Markung 1988 Svenska
16-17 Volvogods på miljövänligare sätt (flera utgåvor) Berny Markung 1988 Svenska
18 Miljöfarliga ämnen i lakvatten, sediment och musslor - en studie av Göta Älvs mynningsområde och av lakvatten från Göteborgs avfallstippar 1989 Svenska
19 Tagenetippen - en geohydrologisk utredning - utvärdering av tidigare undersökningar Jörgen Mosesson 1989 Svenska
20 Möjligheter och kostnader för reduktion av utsläpp till luften från SHELLs och BPs raffinaderier i Göteborg - utredning för Delegationen för Miljöprojekt Göteborg 1988 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.