Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Elias Fries 643 träffar

Titel Författare År Språk
1 Linné i Holland - (Föredrag vid Svenska Linné-sällskapets sammanträde å Hammarby den 25 maj 1919.) Robert Elias Fries 1919 Svenska
2 Boleti fungorum generis, illustratio, quam consens, ampliss, facult. philos. Upsal. præside Elia Fries ... p. p. C.T. Hök Smolandus. In audit. Gustav. die XIII Junii MDCCCXXXV. H. p. m. s Elias Fries 1835 Latin
3 Clavis analytica in vegetabilia achlorophyta homonemearum, quam venia ampliss. fac. philosoph. Ups., praeside Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Johannes Adolphus Liljeblad ord. geodaet. adscr. Ostrogothus stip. Sparfelt. In audit. Gustav. d. X Jun. MDCCCXXXVI. H. a. m. s., Topograph. stirp. Scanic. part. XXII Elias Fries 1836 Latin
4 Conspectus floræ Ostrogothicæ, dissertatio academica quam ... præside Elia Fries ... pro gradu philosophico modeste proponit auctor Carolus Joannes Leonardus Lönnberg Ostrogothus. In audit. Botan. d. II Jun. MDCCCLIV. H. P. M. S., P. I Elias Fries 1854 Latin
5 De historiae naturalis studio controversiae, fragmenta, quae venia ampliss. fac. phil. Ups. praeside Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Carolus Fredricus Sjöström in audit. Gustav. d. XIX Martii MDCCCXXXVI. H. a. m. s Elias Fries 1836 Latin
6 Elenchus fungorum, sistens commentatium in Systema mycologicum Elias Fries 1828 Latin
7 Elenchus fungorum, sistens commentatium in Systema mycologicum. Volumen I Vol. 1 Elias Fries 1828 Latin
8 Elenchus fungorum, sistens commentatium in Systema mycologicum. Volumen II Vol. 2 Elias Fries 1828 Latin
9 Flora Gevaliensis seu enumeratio plantarum circa Gevaliam sponte crescentium, qvam venia ampliss. facult. philos. Upsal. praeside Elia Fries ... p. p. Carolus Hartman Gestricio-Helsingus in Audit tomrum die XIII Nov. MDCCCXLVII. H. tomrum m. s., I Elias Fries 1847 Latin
10 Flora Gevaliensis seu enumeratio plantarum circa Gevaliam sponte crescentium, qvam venia ampliss. facult. philos. Upsal. praeside Elia Fries ... p. p. Robertus Wilhelmus Hartman Gestricio-Helsingus in Audit Gust. min. die tomrum Junii MDCCCXLVIII. H. tomrum m. s., II Elias Fries 1847 Latin
11 Flora Gevaliensis seu enumeratio plantarum circa Gevaliam sponte crescentium, qvam venia ampliss. facult. philos. Upsal. praeside Elia Fries ... p. p. auctor Carolus Hartman Gestr.-Hels., stip. Piper. in audit. Gust. min. die tomrum Junii MDCCCXLVIII ..., III Elias Fries 1847 Latin
12 Förteckning på phanerogamer och ormbunkar i Österåkers socken af Södermanland - Akademisk avhandling ..., under inseende af mag. Elias Fries ... för philosophiska graden Elias Fries 1851 Svenska
13 Genera hymenomycetum, quorum novam expositionem venia ampliss. fac philosoph. Ups. praeside Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Laurentius Petr. Laurell. Upl. Rosl. stip. Zedr. in audit. Gustav. d. XX April. MDCCCXXXVI. H. a. m. s Elias Fries 1836 Latin
14 Grunddragen af Aristotelis vextlära. Academisk afhandling, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden utgifven af Martin Christian Jungmarker Vestgöthe. Kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska audit. d. 19 april 1842, p. v. t. e. m., 3 Elias Fries 1842 Svenska
15 Grunddragen af Aristotelis vextlära. Academisk afhandling, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden utgifven af Sv. Vilh. Moberg. Östgöthe. Kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska audit. d. 6 april 1842, p. v. t. e. m., 2 Elias Fries 1842 Svenska
16 Grunddragen af Aristotelis vextlära. Academisk afhandling, med vidtberömda filos. facultetens tillstånd, under inseende af mag. Elias Fries ... för filosofiska graden utgifven af Johan Gust. Ek Östgöthe. Kommer att till offentlig granskning framställas på gustavianska audit. d. 26 mars 1842, p. v. t. e. m., 1 Elias Fries 1842 Svenska
17 Helsinglands Cotyledoneæ och Heteronemeæ - akademisk afhandling, med vidtberömda Philos. facultetens tillstånd, under inseende af Mag. Elias Fries Elias Fries 1854 Svenska
18 Hygrophori Sueciae quorum descriptiones ... praeside Mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Fredericus Christ. Ryding, Vestrogothus. In auditorio Gustaviano die XIII Dec. MDCCCLI ..., Pars posterior Elias Fries 1851 Latin
19 Hygrophori Sueciae quorum descriptiones ... praeside Mag. Elia Fries ... pro gradu philosophico p. p. Sveno Forsgård, Smolandus. In auditorio Gustaviano die XII Jun. MDCCCLI ..., Pars prior Elias Fries 1851 Latin
20 In fucacearum familiam observationes continuatae, adjectis ulvaceis Scaniae, quas venia ampliss. fac. philosoph. Ups., praeside Elia Fries ... p. p. Laurentius Magn. Altin. Norrlandus. In audit. Gustav. d. XXVIII MajiI. MDCCCXXXVI. H. a. m. s., Topograph. stirp. Scanic. part. XXI Elias Fries 1836 Latin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.