Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Elinor Edvardsson Stiwne 23 träffar

Titel Författare År Språk
1 Att bygga en framtid - betydelsen av möten och aktiviteter i väntan på asyl Elinor Edvardsson Stiwne 2017 Svenska
2 Att se sig själv i andra - en dokumentation av projektet "Studentledda reflektionstillfällen under första terminen" : slutrapport till Rekryteringsdelegationen oktober 2004 Elinor Edvardsson Stiwne 2004 Svenska
3 Forskningscirkeln - ett forum för samtal mellan yrkesgrupper : om brottsförebyggande arbete bland barn och ungdom Elinor Edvardsson Stiwne 1996 Svenska
4-6 Förändringsprocesser i kommunal organisation - en studie av organisering och meningsskapande i två förvaltningar (flera utgåvor) Elinor Edvardsson Stiwne 1997 Svenska
7 Hur nya yrkesroller förhandlas och skapas inom ramen för en organisationsomvandling - en etnografisk studie av en kommunal förvaltning Elinor Edvardsson Stiwne 1995 Svenska
8 Idébärarna - tre år efter ett utvecklingsprojekt inom barnomsorgen : Svenska kommunförbundets projekt "Att arbeta med större barngrupper - olika exempel på grupporienterat arbete inom förskolan" 1993-1994 Elinor Edvardsson Stiwne 1998 Svenska
9 Intergruppsrelationer - perspektiv på förhållanden mellan grupper Elinor Edvardsson Stiwne 1993 Svenska
10 Samspel mellan organisationer - organisationsteorier tillämpade på kommuner i förvandling Elinor Edvardsson Stiwne 1995 Svenska
11-12 Studentens första år - en jämförelse mellan 4 årskullar teknologstudenter (flera utgåvor) 2005 Svenska
13 Rehabilitering i kommunen - en utvärdering av ReKom-projektet i Norrköpings kommun Åsa Tjulin 2007 Svenska
14 Utbildning - undervisning - utmaning - utveckling - en rapport från LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011 Utbildning - undervisning - utmaning- utveckling 2011 : Linköping) 2012 Svenska
15 Utbildning - undervisning - utmaning - utveckling - en rapport från LiU:s utvecklingskonferens 10 mars 2011 2012 Svenska
16-17 Ett år med Bologna - vad har hänt vid LiU? - en rapport från CUL-dagen 11 december 2008 (flera utgåvor) CUL-dagen 2008) (Linköping : 2009 Svenska
18 Dynamiska processer i stora grupper - teoretiska perspektiv, empiriska frontlinjer Elinor Edvardsson-Stiwne 1992 Svenska
19 Organisationer i kris - ett grupprelationsperspektiv Elinor Edvardsson-Stiwne 1994 Svenska
20 Ett år med Bologna - Vad har hänt vid LiU? Elinor (red.) Edvardsson Stiwne 2009 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.