Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Eric A. Sundius 2 träffar

Titel Författare År Språk
1 Dissertatio academica de ortu et caussis idololatriæ, quam, suffragante ampliss. Senatu Philosoph. in Regia Upsal. Academica, præside ... Laurentio Arrhenio, ... ad publicum examen modeste defert Ericus A. Sundius, Sudermannus. in aud. Gustav. maj. die XXIX. Octob. anni M DCC XXIX Lars Arrhenius 1729 Latin
2 Grön och fager wishets lager. Hwarmed af den ädle och widtberömde herren, promotoren herr Johan Hermansson ... the ährewyrdige och höglärde herrar, herr mag. Ericus E. Ljung, herr mag. Carolus Wollrath, och the höglärde herrar herr mag. Florentius Scharff, herr mag. Laurentius Hydren. Sudermanni, zirades sic och hedrades i Upsala Academia den 4 junii 1728 Eric A. Sundius 1728 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.