Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Eric Johan Öhrström 1 träff

Titel Författare År Språk
1 Guds barnas himmelska förnöjelse efter deras wundna åstundan at wara när Christo, uti en christelig lik-predikan, wid probsten och kyrkoherdens i Wendels församling, i lifstiden ... Eric Boijes christeliga begrafning, uti Wendels kyrka - den 16 december 1773, förestäld af Eric J. Öhrström ... Upsala, tryckt hos Johan Edman, kongl. acad. bokt. år 1774 Eric Johan Öhrström 1774 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.