Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Björkman 140 träffar

Titel Författare År Språk
1 Afstånds tabeller Erik August Björkman 1853 Svenska
2 Archæologisk handbok i christna tempelbyggnadskonsten Erik August Björkman 1855 Svenska
3 Blad ur menniskoslägtets äldsta litteratur - Egyptiska hieroglufskrifter. Öfvers Erik August Björkman 1860 Svenska
4 Fickbok för civil-ingeniörer Erik August Björkman 1860-1861 Svenska
5 Granskning af allmänna arbeten - deras plan och utförande Erik August Björkman 1859 Svenska
6 Grunder för topografisk skriftstil och kartteckning, till nybegynnares tjenst utg Erik August Björkman 1840 Svenska
7 Handbok i byggnadskonsten för byggmästare, murare och landtbrukare Erik August Björkman 1859 Svenska
8 Kort underrättelse om jern-vågar Erik August Björkman 1854 Svenska
9-10 Om den förmånligaste riktningen af jernbanan genom Stockholm samt af norra stambanan - med tvenne kartor (flera utgåvor) Erik August Björkman 1860 Svenska
11 Om norra stambanans riktning emellan Örsundsbro och Stockholm samt val af station i hufvudstaden Erik August Björkman 1863 Svenska
12 Om svenska jernvägssystemet eller hvarför blifva våra jernvägar så dyra? Erik August Björkman 1860 Svenska
13 Tabeller i mathematiska ämnen Förra delen, Logarithmiska och trigonometriska tabeller Erik August Björkman 1840 Svenska
14 Tabeller i mathematiska ämnen Sednare delen Erik August Björkman 1841 Svenska
15 Anmälan af: Hugo Pipping, Gotländska studier .1901 Erik Björkman <S.a.> Okänt
16 Användning av kemiska bekämpningsmedel (fungicider) mot skadesvampar inom skogsbruket - skogsbruket och kemikalierna, konferens å Skogshögskolan 20 nov. 1968 Erik Björkman 1970 Svenska
17 Bemerkingen zu den niederdeutschen Bearbeitungen des Narrenschfiffs Erik Björkman 1904. Svenska
18 Studien über die Eigennamen im Beowulf Erik Björkman 1973 Tyska
19 Besvär öfver större konsistoriets vid Lunds universitet den 12 Dec - 1903 upprättade förslag till e.o. professorsembetet i nyeuropeisk lingvistik. Erik Björkman <S.a.> Okänt
20 Betydelsen av uppskjuten hand- och maskinbarkning av massaved för utbildning av lagringsröta och blånad - The significance of delay in barking of pulpwood on the development of storage decay and blue stain Erik Björkman 1963 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.