Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ernst Lagus 21 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Bref, tal och andra skrifter (flera utgåvor) Michael Choraeus 1903 Svenska
3 Studier i den klassiska språkundervisningens historie i Finland med afseende fäst vid förhållanderna i Sverige och andra länder Ernst Lagus 1890 Svenska
4 Bref från Henrik Gabriel Porthan till samtida Henrik Gabriel Porthan 1898-1912 Svenska
5 Bref från Henrik Gabriel Porthan till samtida D.1 Henrik Gabriel Porthan 1898 Svenska
6 Bref från Henrik Gabriel Porthan till samtida D. 2, Supplementband Henrik Gabriel Porthan 1912 Svenska
7 Svensk vitterhet - för skola och hem 1906- Svenska
8 Svensk vitterhet H. 1, Katolska tiden - för skola och hem 1906 Svenska
9 Lärokurs i svenska språket och litteraturen Ernst Lagus 1893 Svenska
10 Den nordiska folkhögskolan Ernst Lagus <S.a.> Okänt
11-12 Nyländska folkvisor (flera utgåvor) Ernst Lagus 1887-1900 Svenska
13 Praktisk rättskrifningslära - 2:a uppl. omarb Ernst Lagus 1905 Svenska
14 Privata svenska flickskolan i Helsingfors 1889-1914. Några bidrag till skolans historik under dess första 25 år, samt redogörelse för läsåret 1913-1914, avgiven till årsavslutningen den 30 maj 1914 Ernst Lagus 1914 Svenska
15-16 Sigfrid Aronus Forsius' översättning av sekvensen Dies irae, dies illa, och några andra bearbetningar av denna (flera utgåvor) Ernst Lagus 1911 Svenska
17 Svensk folkloristik och dialektforskning i Finland Ernst Lagus <S.a.> Okänt
18-20 Förklaringar till Fänrik Ståls sägner - af Ernst Lagus (flera utgåvor) Ernst Lagus 1895 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.