Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Eva Larsson Ringqvist 14 träffar

Titel Författare År Språk
1 Forskning om undervisning i främmande språk - rapport från workshop i Växjö 10-11 juni 2004 2005 Svenska
2 Från högskola till universitet - ansökan från Högskolan i Växjö om rätten att benämnas universitet 1997 Svenska
3 L' art de formuler une question - les constructions interrogatives dans le français des apprenants suédois = How to formulate a question : interrogative structures in Swedish learners' L2 French Eva Larsson Ringqvist 1998 Franska
4 La dislocation en français - étude de syntaxe générative Eva Larsson Ringqvist 1979 Franska
5 Dislokation i franska och svenska Eva Larsson Ringqvist 1985 Svenska
6 Fel, Fehler, erreur! - om fel i inlärarspråk och deras betydelse för språkinlärningsforskningen Eva Larsson Ringqvist 1995 Svenska
7 Passivbruket i franskan och svenskan Eva Larsson Ringqvist 1983 Svenska
8 Ordföljd och informationsstruktur i franska och svenska / Eva Larsson Ringqvist (utg.) 2003 Svenska
9 Recherches actuelles - en langue et littérature françaises à l'Université de Växjö 2003 Franska
10 Språkforskning på didaktisk grund - rapport från ASLA:s höstsymposium Växjö, 10-11 november 2005 = Approaches to teaching and learning in linguistic research : papers from the ASLA symposium in Växjö, 10-11 November 2005 Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap 2006 Svenska
11 Was bewerten Lehrer? - Die Bedeutung grammatischer und lexikalischer Faktoren bei der Benotung von Schülertexten im Fach Deutsch als Fremdsprache Maria Håkansson Ramberg 2016 Tyska
12 Språkforskning på didaktisk grund/Approaches to teaching and learning in linguistic research - Rapport från ASLA:s höstsymposium, Växjö, 10-11 november 2005/Papers from the ASLA symposium in Växjö, 10-11 November 2005 2006 Svenska
13 L'alternance codique dans l'enseignement du FLE - Étude quantitative et qualitative de la production orale d'interlocuteurs suédophones en classe de lycée Joakim Stoltz 2011 Franska
14 Le poids de la tradition - La gestion professorale de l'altérité linguistique et culturelle en classe de FLE Ann-Kari Sundberg 2009 Franska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.