Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Folke Odqvist 36 träffar

Titel Författare År Språk
1 Approximate stress analysis in elastic structures - notes based on lectures by William Prager at the Royal Institute of technology, Stockholm, in February 1964 1964 Engelska
2 Colloquium on fatigue - Stockholm, May 25-27, 1955 : proceedings = Colloque de fatigue ... comptes rendus = Kolloquium über Ermüdungsfestigkeit ... Verhandlungen 1956 Engelska
3-5 Formelsamling i hållfasthetslära (flera utgåvor) 1964 Svenska
6 Studier över spänningsfördelningen i omgivningen av kroppars kontakt jämte tillämpningar Gustaf Lundberg 1932 Svenska
7 Applicability of the elastic analogue in creep problems for plates, membranes and beams Folke Odqvist 1960 Engelska
8 Balansgång på slak lina - mina minnen Folke Odqvist 1985 Svenska
9 Energimetoder inom hållfasthetsläran samt Kompletterande delar av svängningsläran - Fortsättningskursen i hållfasthetslära. Huvudsakligen efter föreläsningar Folke Odqvist 1952 Svenska
10 Enheten för kraft inom hållfasthetstekniken - Die Einheit für Kraft in der Festigkeitstechnik Folke Odqvist 1943 Svenska
11 Exercises in creep mechanics Folke Odqvist 1964 Engelska
12 Formelsamling i hållfasthetslära Folke Odqvist 1955 Svenska
13-15 Hållfasthetslära (flera utgåvor) Folke Odqvist 1966 Svenska
16 Influence of primary creep on stresses in structural parts Folke Odqvist 1953 Engelska
17 Inledning till plasticitetsteorien - Efter föreläsningar Folke Odqvist 1952 Svenska
18 Knut Styffe - minnesanteckningar Folke Odqvist 1971 Svenska
19 Kriechfestigkeit metallischer Werkstoffe Folke Odqvist 1962 Tyska
20 Kryphållfasthet hos konstruktioner av metalliska material - Efter föreläsningar h.t. 1952 Folke Odqvist 1953 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.