Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Göran Gadefelt 20 träffar

Titel Författare År Språk
1 Mätning av luftljudisolering i kåpskydd vid låga frekvenser jämte vissa parameterstudier Olle Backteman 1992 Svenska
2-3 Bullerteknologi (flera utgåvor) Göran Gadefelt 1975 Svenska
4 Bullerteknologi D. 1, Allmän del Göran Gadefelt 1964 Svenska
5 Bullerteknologi D. 2, Allmän del Göran Gadefelt 1964 Svenska
6 Fiber- och garn-dynamik Göran Gadefelt 1955 Svenska
7 Förslag till FoU-plan för bekämpning av externt fordonsbuller - förundersökning för att kartlägga forskningsbehovet inom området fordonsbuller = Tentative Swedish R&D-program for reduction of motor vehicle exterior noise Göran Gadefelt 1973 Engelska
8 Hörselskydd av kåptyp - krav - värdering - prestanda, inklusive akustisk modellering med särskild belysning av lågfrekvenstransmissionen Göran Gadefelt 1986 Svenska
9 Hörselskydd av kåptyp Bd. 1 - krav - värdering - prestanda, inklusive akustisk modellering med särskild belysning av lågfrekvenstransmissionen Göran Gadefelt 1986 Svenska
10 Hörselskydd av kåptyp Bd. 2 - krav - värdering - prestanda, inklusive akustisk modellering med särskild belysning av lågfrekvenstransmissionen Göran Gadefelt 1986 Svenska
11 Hörselskydd av kåptyp Bd. 3 - krav - värdering - prestanda, inklusive akustisk modellering med särskild belysning av lågfrekvenstransmissionen Göran Gadefelt 1986 Svenska
12 Hörselskydd av kåptyp - Del 1 - Krav, värdering, prestanda, inklusive akustisk modellering med särskild belysning av lågfrekvenstransmissionen Göran Gadefelt 1986 Engelska
13 Hörselskydd av kåptyp - Del 2 - Krav, värdering, prestanda, inklusive akustisk modellering med särskild belysning av lågfrekvenstransmissionen Göran Gadefelt 1986 Engelska
14 Hörselskydd av kåptyp - Del 3 - Krav, värdering, prestanda, inklusive akustisk modellering med särskild belysning av lågfrekvenstransmissionen Göran Gadefelt 1986 Engelska
15 Kompendium i bullerteknologi Göran Gadefelt 1973-1975 Svenska
16 Mätning av buller och vibrationer - elementa om teknik och signalbehandling Göran Gadefelt 1975 Svenska
17-18 Punktexciterat ljud i byggnader - en experimentell studie av några viktigare transmissionsfunktioner i två byggnader med betongstomme (flera utgåvor) Göran Gadefelt 1974 Svenska
19 Teknisk akustik - AK : kompendium 84/85 Göran Gadefelt 1984 Svenska
20 Garnfriktion vid olika hastigheter 1956 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.