Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gösta Westerlund 45 träffar

Titel Författare År Språk
1 Våld mot tjänsteman och andra närbesläktade brott enligt 17 kap 1-5 §§ brottsbalken Gösta Westerlund 1990 Svenska
2-3 Vapen, knivar och jakt! - en handbok om vapenlagstiftningen, knivförbudslagen samt en jakträttsöversikt (flera utgåvor) Ingvar Eriksson 1995 Svenska
4-5 Hundens lagbok - en handbok om lagstiftningen om vårt vanligaste husdjur (flera utgåvor) Gösta Westerlund 2002 Svenska
6-8 Ordningsstörande brott - en studie av brottsbalken och annan lagstiftning, särskilt den nya polislagen (flera utgåvor) Gösta Westerlund 2005 Svenska
9-11 Straffprocessuella tvångsmedel - en studie av rättegångsbalkens 24 till 28 kapitel och annan lagstiftning (flera utgåvor) Gösta Westerlund 2007 Svenska
12-15 Brott och påföljder - en lärobok i straffrätt om brottsbalkens olika brott och påföljder (flera utgåvor) Mats Dahlström 2008 Svenska
16-18 Förundersökning i brottmål - en handbok om rättegångsbalkens 23 kapitel och annan lagstiftning, särskilt förundersökningskungörelsen (flera utgåvor) Stig Danielsson 2007 Svenska
19-20 Polisens vapenanvändning - polisens befogenheter att använda skjutvapen i livshotande och liknande situationer (flera utgåvor) Gösta Westerlund 2009 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.