Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gunilla Pihl Karlsson 46 träffar

Titel Författare År Språk
1 Luftföroreningssituationen i Stockholms län Manne Johansson 1994 Svenska
2-3 Klöver som bioindikator för marknära ozon i Sverige - ett nationellt samarbetsprojekt (flera utgåvor) 1995 Svenska
4 Krondroppsnätet 1985-2015 - tre decennier med övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmark 2015 Svenska
5 Clover as a bioindicator for phytotoxic ozone - comparison of different ozone exposure indices : suggestion of a new ozone uptake-based short-term critical level : factors influencing the ozone sensitivity : a suitable system for bioindication Gunilla Pihl Karlsson 2003 Engelska
6 Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Norrland – mätningar och modellering Gunilla Pihl Karlsson 2011 Svenska
7 Marknära ozon i Örebro län - oktober 2002 - september 2003 Gunilla Pihl Karlsson 2004 Svenska
8 Ozonmätnätet i södra Sverige. Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige – med beaktande av variationen i landskapet. Resultat 2014 Gunilla Pihl Karlsson 2015 Svenska
9 Tillståndet i skogsmiljön i Kalmar län - Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2013 Gunilla Pihl Karlsson 2014 Svenska
10 Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs län - Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2013 Gunilla Pihl Karlsson 2014 Svenska
11 Tillståndet i skogsmiljön i Örebro län - Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2014 Gunilla Pihl Karlsson 2015 Svenska
12 Utvärdering av Krondroppsnätet ur ett regionalt perspektiv - Förstudie Gunilla Pihl Karlsson 2017 Svenska
13 Krondroppsnätet i södra Sverige -övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmiljön - Resultat till och med september 2016 Cecilia Akselsson 2017 Svenska
14-16 Tillståndet i skogsmiljön i Västra Götalands län - Resultat från Krondroppsnätet t.o.m.september 2013 (flera utgåvor) Cecilia Akselsson 2018 Svenska
17 Marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige med hänsyn tagen till ozonets variation i landskapet - Resultat för 2012 Helena Danielsson 2013 Svenska
18-19 Ozonmätnätet i södra Sverige. Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige – med beaktande av variationen i landskapet (flera utgåvor) Helena Danielsson 2017 Svenska
20 Nationell luftövervakning – Sakrapport med data från övervakning inom Programområde Luft t.o.m. 2017 Malin Fredricsson 2018 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.