Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gustaf Adolf Snoilsky 4 träffar

Titel Författare År Språk
1 Skalde-konsten Nicolas Boileau 1817 Svenska
2 Skalde-konsten./(Boileau.) Öfversättning med förändringar. Stockholm, tryckt hos A. Gadelius, 1817 Nicolas Boileau 1817 Svenska
3 Memorial rörande bränwinsbränning, så wäl i allmänhet, som wid kronans egna brännerier. Upläst i höglofl. ridderskapet och adelens plenum den 19 december 1809./(G. Snoilsky.) Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1810 Gustaf Adolf Snoilsky 1810 Svenska
4 Til hennes majestät drottningen, i anledning af des höga närvaro vid den, med eleverne i institutet för blinde och döfstumme hållna offenteliga examen, på stora bourse-salen, den 5 julii 1809./(G. Snoilsky.) Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1809 Gustaf Adolf Snoilsky 1809 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.