Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gustaf Bernhardt 15 träffar

Titel Författare År Språk
1 Ålderdomens glädje och låfsång. Christelig predikan på kyndelsmässo-dagen; af G.B. Strengnäs, tryckt hos Carl Erik Ekmarck, 1825 Gustaf Bernhardt 1825 Svenska
2 Beskrifning öfwer Björkwik socken i Södermanland. På begäran författad och utgifwen af G.B. Med en charta. Nyköping, tryckt hos P.E. Winge, 1823. På desz förlag Gustaf Bernhardt 1823 Svenska
3 Beskrifning öfwer Hardemo socken uti Nerike. En af Örebro läns kongl. hushållningssällskap med högsta priset år 1814 belönt skrift. Af Gustaf Bernhardt. Med en charta. Strengnäs, tryckt hos Carl Erik Ekmarck, 1818 Gustaf Bernhardt 1818 Svenska
4-5 Eldsvådan - versificeradt drama (flera utgåvor) Gustaf Bernhardt 1859 Svenska
6-7 Julpoeten - med dubbla rim : det sednare för en svarande röst (flera utgåvor) Gustaf Bernhardt 1860 Svenska
8-9 Prestmötet - romantiserad skildring i versform (flera utgåvor) Gustaf Bernhardt 1864 Svenska
10-11 Skapelsen - poem (flera utgåvor) Gustaf Bernhardt 1863 Svenska
12-13 Ödmjukheten - poem (flera utgåvor) Gustaf Bernhardt 1859 Svenska
14 Björkvik - tre sockenbeskrivningar 1963 Svenska
15 Södermania D. 3, Lars Hallmans och Gustaf Bernhardts sockenbeskrivningar från 1700- och 1800-talen - sörmländska bygdeskildringar Iwar Nilsson 1931 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.