Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Hans E. Ronge 27 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Hygien och hälsa (flera utgåvor) Lars Friberg 1969 Svenska
3 Förutsättningar för införande av s. k. sommartid i Sverige Bil. 2, "Sommartid" ur ljus- och strålningshygieniska synpunkter 1960 Svenska
4 Förutsättningar för införande av s.k. sommartid i Sverige 1960 Svenska
5-6 Bostad och sol - undersökningar av soltillgångens betydelse för lufthygien, inomhusklimat och trivsel (flera utgåvor) Lennart Holm 1964 Svenska
7-9 Hygien (flera utgåvor) 1970 Svenska
10 Klimatfysiologiska Laboratoriet i Uppsala 1949-1959 - beskrivning av anläggning och mätutrustning Börje E. Löfstedt 1961 Svenska
11 Rumsuppvärmning med små varmluftsmängder Börje E. Löfstedt 1959 Svenska
12-13 Strålningsdrag från en kall fönsteryta - experimentell undersökning med värmeflödesmätning (flera utgåvor) Börje E. Löfstedt 1961 Svenska
14 Bostadsklimatet i murverkshus och betonghus - två års jämförande studier av temperatur-, fukt- och ventilationsförhållanden Hans E. Ronge 1961 Svenska
15 Fysiologiska och tekniska frågor vid artificiell belysning - En orientering med litteraturförteckning Hans E. Ronge 1945 Svenska
16 Kompendium i hygien Hans E. Ronge 1965 Svenska
17 Luftfuktighetens värmeverkan och "effektiv temperatur" - Hur varma är kläder vid olika luftfuktighet? Hans E. Ronge 1957 Svenska
18 En metod för semikvantitativ spektrografi - Rubr. Illustr. Hans E Ronge 1947 Svenska
19-20 Människa och miljö - några grunder om arbetsplatsens och bostadens hygien (flera utgåvor) Hans E. Ronge 1962 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.