Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Hans Fog 28 träffar

Titel Författare År Språk
1 Del i livet - om handikapp och bebyggelse Christina Engfors 1981 Svenska
2-3 Motilitetsstudier - upplevelseskillnader vid utomhusförflyttningar (flera utgåvor) Christina Engfors 1978 Svenska
4 Skada eller skapa - tretton röster om skadegörelse och klotter i den gemensamma miljön i ett bildspel Christina Engfors 1983 Svenska
5-6 Energiomsättningen i Gävle - metoder för översiktliga studier av energiomsättningen samt kalkyler över minskning av energianvändningen (flera utgåvor) Sven Inge Eriksson 1977 Svenska
7 Bebyggelsens förändringar i Sverige från 1950-talet till sekelskiftet Hans Fog 1986 Svenska
8-9 Flerfamiljshusens markutrymmen (flera utgåvor) Hans Fog 1962 Svenska
10 Forskning om kommunal planering från 50-tal till 90-tal Hans Fog 1983 Svenska
11 Den fysiska samhällsplaneringens administrativa struktur - synpunkter på samspelet mellan stat och kommun Hans Fog 1965 Svenska
12 Gestaltung der Bauaussenflächen bei Mehrfamilienhäusern in Schweden Hans Fog 1964 Tyska
13 Göteborg - stadskärna - region, framväxt - framtid Hans Fog 1979 Svenska
14-15 Intressenter och kalkyler i bebyggelseplanering (flera utgåvor) Hans Fog 1976 Svenska
16-17 KPP-projektet om kommunal planering - en introduktion (flera utgåvor) Hans Fog 1981 Svenska
18 Kulturlandskap och samhällsförändring Hans Fog 1982 Svenska
19 Liv mellan hus - projekt, text och utställning Hans Fog 1961 Svenska
20 Makten över marken - om tillämpning av regler för förändrad markanvändning och bebyggelse i fem länder i Europa Hans Fog 1994 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.