Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Hans-Göran Ekman 22 träffar

Titel Författare År Språk
1 Fluidum svalla! - om dynamiken i Bellmans värld Hans-Göran Ekman 2008 Svenska
2 Humor, grotesk och pikaresk - studier i Lars Ahlins realism = The humorous realism of Lars Ahlin Hans-Göran Ekman 1975 Svenska
3-4 Karen Blixens paradoxer - om Sju romantiska berättelser, Den afrikanska farmen och Vintersagor (flera utgåvor) Hans-Göran Ekman 2005 Svenska
5 Klädernas magi - en Strindbergsstudie Hans-Göran Ekman 1991 Svenska
6 Stig Dagermans bestiarium - en essä Hans-Göran Ekman 2017 Svenska
7-8 Strindberg and the five senses - studies in Strindberg's chamber plays (flera utgåvor) Hans-Göran Ekman 2000 Engelska
9 Teatermästaren Strindberg - två studier Hans-Göran Ekman 2012 Svenska
10-11 Villornas värld - studier i Strindbergs kammarspel = The world of illusions : studies in Strindberg's chamber plays (flera utgåvor) Hans-Göran Ekman 2005 Svenska
12-13 Vid högre rätt : två dramer (flera utgåvor) August Strindberg 1983 Svenska
14 Strindbergiana Saml. 3 1988 Svenska
15 Strindbergiana Saml. 4 1989 Svenska
16 Strindbergiana Saml. 5 1990 Svenska
17 Strindbergiana Saml. 6 1991 Svenska
18 Strindbergiana Saml. 7 Cop. 1992 Svenska
19 Strindbergiana Saml. 8 1993 Svenska
20 Svartsyn och humor - om Hjalmar Bergman och Sven Delblanc 2013 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.