Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Hartwig Blümer 36 träffar

Titel Författare År Språk
1 Spånskivor av CCA-impregnerat trä - mekaniska och biologiska provningar = Particle boards of CCA-treated wood : mechanical and biological tests Hartwig Blümer 1978 Svenska
2 Förstudie rörande hyvlingsteknik - Pilot study of planing techniques Hartwig Blümer 1978 Svenska
3 Studier av spånberedning vid användandet av helträdsråvaror Hartwig Blümer 1976? Svenska
4 Helträdsflis i spånskivor - fullskaleförsök i Broby Hartwig Blümer 1977 Svenska
5 Helträdsråvaror för spånskivor - värderingsgrunder Hartwig Blümer 1977 Svenska
6-8 Hyvlingsteknik - jämförande undersökning rörande olika frässystem (flera utgåvor) Hartwig Blümer 1983 Svenska
9 Hyvlingsteknik: spårfräsning på baksidan av breda bräder Hartwig Blümer 1980 Svenska
10 Flerstycksbearbetningsmetod Trätek - teori och tillämpning = Multipiece moulding and sanding system Trätek : technology and application Hartwig Blümer 1986 Svenska
11 Tillverkning av spånskivor med ändträskuret mittskiktsspån - industriförsök Hartwig Blümer 1992 Svenska
12 Sågverk som flödesorienterad processindustri - en belysning av framtidskonceptet LINUS Hartwig Blümer 1995 Svenska
13-15 Massiva trägolv - tillverkning, produktdesign, produktutveckling (flera utgåvor) Hartwig Blümer 1995 Svenska
16 Nya produkter av spån och fanér - analys av förutsättningar för tillverkning i Sverige Hartwig Blümer 1996 Svenska
17 Två metoder för tillverkning av fönsterämnen vid sågverk Hartwig Blümer 1991 Svenska
18 Hyvling och vidareförädling i Västtyskland och Österrike Hartwig Blümer 1988 Svenska
19 Lättviktsspånskiva - sandwichskiva med hålrum i mittskiktsskiva Hartwig Blümer 1988 Svenska
20 Trä och träprodukter i Nordamerika - processer, maskiner, produkter : reserapport Hartwig Blümer 1989 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.