Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Hartwig Blümer 36 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bearbetning av gran för snickeriändamål Hartwig Blümer 1986 Svenska
2 Fingerskarvade snickeriprodukter Hartwig Blümer 2001 Svenska
3 Fingerskarvning av otorkat virke - ett kostnadseffektivt affärskoncept för tillverkning av synligt trä och byggvirke Hartwig Blümer 2001 Svenska
4 Flerstycksbearbetningsmetod Trätek - teori och tillämpning = Multipiece moulding and sanding system Trätek : technology and application Hartwig Blümer 1986 Svenska
5 Framtidens gransågverk Hartwig Blümer 2001 Svenska
6 Förstudie rörande hyvlingsteknik - Pilot study of planing techniques Hartwig Blümer 1978 Svenska
7 Helträdsflis i spånskivor - fullskaleförsök i Broby Hartwig Blümer 1977 Svenska
8 Helträdsråvaror för spånskivor - värderingsgrunder Hartwig Blümer 1977 Svenska
9 Hyvling och vidareförädling i Västtyskland och Österrike Hartwig Blümer 1988 Svenska
10-12 Hyvlingsteknik - jämförande undersökning rörande olika frässystem (flera utgåvor) Hartwig Blümer 1983 Svenska
13 Hyvlingsteknik: spårfräsning på baksidan av breda bräder Hartwig Blümer 1980 Svenska
14 Lättviktsspånskiva - sandwichskiva med hålrum i mittskiktsskiva Hartwig Blümer 1988 Svenska
15-17 Massiva trägolv - tillverkning, produktdesign, produktutveckling (flera utgåvor) Hartwig Blümer 1995 Svenska
18 Mittskiktets inflytande på egenskapsprofilen hos spånskivor - Influence of the core layer on the properties of particleboards Hartwig Blümer 1989 Svenska
19 Nya produkter av spån och fanér - analys av förutsättningar för tillverkning i Sverige Hartwig Blümer 1996 Svenska
20 Några tillämpningar av 3-metoden vid framställning av sågade trävaror och förädlade träprodukter - förstudie Hartwig Blümer 1990 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.