Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Henning Christian Schmiterlöw 11 träffar

Titel Författare År Språk
1 Bref till en vän på landet från en vän i Stockholm. =Anon=. Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1809 Henning Christian Schmiterlöw 1809 Svenska
2 Min lefvernes beskrifning - som i synnerhet innefattar min hushållning vid Olstorp och underliggande hemman från år 1789, hvaraf framtida hushållare vid denna egendom kunna hämta flera nyttiga upplysningar Henning Christian Schmiterlöw 2002 Svenska
3 Minne af en älskad och högaktad man, öfversten ... Hans Leonhard Drake, vid dess graf d. 15 apr. 1787./(p:S - - - w.) Norrköping, tryckt hos Ad. Fr. Raam Henning Christian Schmiterlöw 1787 Svenska
4 Minne af enkefru öfverstelieutenantskan välborna Catharina Schmiterlöw vid dess begrafning i Askeryds kyrka, den 24 julii 1796. Af dess son H. C. Schmiterlöw. Linköping, Didric Gabriel Björn. 1798 Henning Christian Schmiterlöw 1798 Svenska
5 Minne af konungens troman lagmannen ... Lars Axel Liljenstolpe, häradshäfding öfver norra och södra Tjust härader i Calmare län. Af H.C. Schmiterlöw. ... Upsala, tryckt hos Johan Fr. Edman, kongl. acad. boktr. 1808 Henning Christian Schmiterlöw 1808 Svenska
6 Minne af... öfversten... Hans Leonhard Drake, vid dess graf d. 15 apr. 1787 Henning Christian Schmiterlöw 1787 Svenska
7 På hans kongl. maj:ts konung Gustaf III:s höga födelse-dag den 24 januarii 1773. Af H.C. Schmitterlöv. Stockholm, tryckt i för detta kongl. tryckeriet Henning Christian Schmiterlöw 1773 Svenska
8 Tal, hållet uti Asby kyrka i Östergöthland d. 9 november 1790, då den friherreliga ätten Wrangels, af Ludenhoff, sköldemärke sönderslogs af H.C. Schmiterlöw ... Linköping, trykt hos Schonberg och Björkegrrens ! enka, 1791 Henning Christian Schmiterlöw 1791 Svenska
9 Til hans kongl. höghet Svea rikes kron-prins på dess glädjefulla födelse-dag den 1 november 1778./(p:H.C.S.) Stockholm, tryckt hos Kumblins enka Henning Christian Schmiterlöw 1778 Svenska
10 Till minne af framlidne general-majoren, f.d. lands-höfdingen öfver Jönköpings län ... Eric Johan De la Grange, vid dess jordfästning i Eksjö kyrka, den 3 nov. 1807. Af H.C. Schmiterlöw ... Linköping, Groth och Petre, 1807 Henning Christian Schmiterlöw 1807 Svenska
11 Vid hennes kongl. maj:ts vår allernådigsta drottnings lyckliga upkomst den 27 december 1778./(H.C, ! Schmiterlöw.) Stockholm, tryckt hos Kumblins enka Henning Christian Schmiterlöw 1778 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.