Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Herman Ludvig Rydin 27 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Om svenska folkets beskattningsrätt. Akademisk afhandling, som med vidtlagfarna juridiska fakultetens tillstånd till offentlig granskning framställes af Herman Ludvig Rydin J. U. C. Ph. Mag. vice häradshöfding adjunkt i administrativrätt och nationalekonomi vid Lunds universitet på Gustavianska lärosalen d. 28 april 1855 p. v. t. f. m (flera utgåvor) Herman Ludvig Rydin 1855 Svenska
3 Komiterades förslag till omorganisation af polisväsendet i Upsala - jemte förslag till reglemente och instruktion 1867 Svenska
4 Anteckningar om den norska vensterns unionspolitik och dennas statsrättsliga karaktär under åren 1891-1902 Herman Ludvig Rydin 1902 Svenska
5 Bidrag till svenska skogs-lagstiftningens historia. Akademisk afhandling som ... af Herman Ludvig Rydin ... kommer att offentligen försvaras på Carolinska academiens auditorium n:o 1, den 19 sept. 1853, p. v. t. f. m Herman Ludvig Rydin 1853 Svenska
6 Flygblad i den norska frågan Herman Ludvig Rydin 1860 Svenska
7-8 Föreningen emellan Sverige och Norge från historisk och statsrättslig synpunkt betraktad (flera utgåvor) Herman Ludvig Rydin 1863 Svenska
9 Kollegium i folkrätt efter Prof.Rydins föreläsningar Herman Ludvig Rydin s.a. 1869 Svenska
10 Norska flagglagens rättsliga betydelse af H. L. Rydin Herman Ludvig Rydin 1899 Svenska
11 Några anmärkningar om Konungens rätt att göra nåd samt dess förhållande till dispensations- och restitutions-rätten Herman Ludvig Rydin 1861 Svenska
12 Några erinringar vid det af K. M:t till rikets ständer öfverlämnade förslag till strafflag i frågan om en för ärekränkning tilltalad persons rätt att med bevisning om sanningen af det gjorda tillmälet freda sig från ansvar Herman Ludvig Rydin 1863 Svenska
13 Om 1809-10 års riksdags statsrättsliga betydelse för statsregleringen Herman Ludvig Rydin 1876 Svenska
14 Om 1809-10 års riksdags statsrättsliga betydelse för statsregleringen 1, Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar Herman Ludvig Rydin 1875 Svenska
15 Om 1809-10 års riksdags statsrättsliga betydelse för statsregleringen 2, Inbjudningsskrift till afhörande af de offentliga föreläsningar Herman Ludvig Rydin 1876 Svenska
16-17 Om norska flagglagens rättsliga betydelse (flera utgåvor) Herman Ludvig Rydin 1899 Svenska
18 Om yttrandefrihet och tryckfrihet - försök till belysning af Svenska Press-Lagstiftningen Herman Ludvig Rydin 1859 Svenska
19 PM angående det svenska skatteväsendets utveckling Herman Ludvig Rydin 1882 Svenska
20 Svenska riksdagen - dess sammansättning och verksamhet : afhandling i statsrätt Herman Ludvig Rydin 1873-1879 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.