Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Hugo Lagus 16 träffar

Titel Författare År Språk
1 Vid sidan af vägen Hugo Lagus 1915 Svenska
2 W. Rosenlew & Co. Aktiebolag - 1853-1928 Hugo Lagus 1928 Svenska
3 Assistenten Aristides Tejtus äventyr Hugo Lagus 1920 Svenska
4-5 En berättelse om alkohol (flera utgåvor) Hugo Lagus 1907 Svenska
6-7 Från tropikerna - bilder och berättelser (flera utgåvor) Hugo Lagus 1901 Svenska
8 Kumo elvs flottningsbolag 1876-1925. En översikt utarbetad av Hugo Lagus Hugo Lagus 1926 Svenska
9 W.Rosenlew & co. aktiebolag 1853-1928. Illustr. Hugo Lagus 1928 Svenska
10 Henrik Fabian Valentin Hugo Lagus 1916-1918 Svenska
11 Henrik Fabian Valentin 1, I skolan Hugo Lagus 1916 Svenska
12 Henrik Fabian Valentin 2, Studenten Hugo Lagus 1917 Svenska
13 Henrik Fabian Valentin 3, Till lifvet Hugo Lagus 1918 Svenska
14 Fredrik Wilhelm Rosenlew - 1831-1892 Hugo Lagus 1931 Finska
15 Über den Holzexport und die Wälder Finlands Hugo. Lagus 1908 Tyska
16 En gammal akademisk släkt Hugo Lagus 1936 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.