Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Inger Eliasson 22 träffar

Titel Författare År Språk
1 Tarzanna! Babette Cole 1993 Svenska
2 Anpassningar av idrott till barn - från vision till praktik inom tre idrotter Inger Eliasson 2016 Svenska
3 Att förändra maskulinitet genom utbildning av pojkar inom idrott - En fallstudie av Locker Room Talk 8-veckorsprogram Inger Eliasson 2022 Svenska
4 Att sluta med idrott - En analys avavslutsprocessen och varförflickor slutar spela innebandy Inger Eliasson 2014 Svenska
5 Children and coaches about the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) Switzerland Berne 2012 9th eass Conference 20-23 June Inger Eliasson 2012 Engelska
6 Dörrarna öppnade för mera - En studie om idrottsprofilerad utbildning i grundskolan Inger Eliasson 2012 Svenska
7 Dörrarna öppnade för mera: En studie om idrottsprofilerad utbildning i grundskolan Inger Eliasson 2012 Svenska
8-9 I skilda idrottsvärldar - barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll (flera utgåvor) Inger Eliasson 2009 Svenska
10 "Jag kommer kanske dö på fotbollsplanen, men då är jag lycklig" - En studie om gåfotboll och föreningsidrott hela livet Inger Eliasson 2022 Svenska
11 Normer som hindrar kvinnor att bli tränare i idrott - en sociokulturell analys av innebandykulturen Inger Eliasson 2020 Svenska
12 Utredning om förutsättningarna för idrottsvetenskap som huvudområde vid Umeå universitet Inger Eliasson 2014 Svenska
13 Viktiga vägval för svensk Barn- och ungdomsidrott – i brist på evidensbaserade modeller Inger Eliasson 2017 Svenska
14 The art of ageing well - a salutogenic perspective on physical activity for older adults Helena Ericson 2022 Engelska
15 Rights go with responsibilities - an analysis of the extended arm’s length policy in Swedish sport Switzerland Berne 20-23 June 2012 9th eass Conference Josef Fahlén 2012 Engelska
16 Vi och de Andra - Om idrott, genus och normer på en idrottsprofilerad högstadieskola Marie Larneby 2020 Svenska
17 "Man vill ju ha med sig alla eleverna i undervisningen" - Didaktiska val och genusmönster i skolämnet idrott och hälsa Inga Oliynyk 2021 Svenska
18 Det villkorade inflytandet – perspektiv på unga föreningsidrottares delaktighet 14–15 juni 2022 Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning SVEBI Malmö Karin Redelius 2022 Svenska
19-20 Vår idrott – eller deras? - Unga idrottares perspektiv på delaktighet (flera utgåvor) Karin Redelius 2022 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.