Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Inger Eliasson 23 träffar

Titel Författare År Språk
1 Tarzanna! Babette Cole 1993 Svenska
2 Senior spelglädje genom åren - en studie om gåfotboll och innebandy+ för äldre i svenska idrottsföreningar – nu och i framtiden Inger Eliasson 2024 Svenska
3-4 I skilda idrottsvärldar - barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll (flera utgåvor) Inger Eliasson 2009 Svenska
5 Dörrarna öppnade för mera - En studie om idrottsprofilerad utbildning i grundskolan Inger Eliasson 2012 Svenska
6 Dörrarna öppnade för mera: En studie om idrottsprofilerad utbildning i grundskolan Inger Eliasson 2012 Svenska
7 Utredning om förutsättningarna för idrottsvetenskap som huvudområde vid Umeå universitet Inger Eliasson 2014 Svenska
8 Att sluta med idrott - En analys avavslutsprocessen och varförflickor slutar spela innebandy Inger Eliasson 2014 Svenska
9 Analys av Idrottsvetenskapligaprogrammet 2014 Anna Renström 2014 Svenska
10 Normer som hindrar kvinnor att bli tränare i idrott - en sociokulturell analys av innebandykulturen Inger Eliasson 2020 Svenska
11 Viktiga vägval för svensk Barn- och ungdomsidrott – i brist på evidensbaserade modeller Inger Eliasson 2017 Svenska
12 Anpassningar av idrott till barn - från vision till praktik inom tre idrotter Inger Eliasson 2016 Svenska
13 Rights go with responsibilities - an analysis of the extended arm’s length policy in Swedish sport Switzerland Berne 20-23 June 2012 9th eass Conference Josef Fahlén 2012 Engelska
14 Children and coaches about the United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) Switzerland Berne 2012 9th eass Conference 20-23 June Inger Eliasson 2012 Engelska
15 Vår idrott – eller deras? - Unga idrottares perspektiv på delaktighet Karin Redelius 2022 Svenska
16 Vi och de Andra - Om idrott, genus och normer på en idrottsprofilerad högstadieskola Marie Larneby 2020 Svenska
17 Att göra och erfara friluftsliv - En etnografisk studie om lärprocesser i gymnasieelevers friluftslivsundervisning Åsa Tugetam 2020 Svenska
18 "Man vill ju ha med sig alla eleverna i undervisningen" - Didaktiska val och genusmönster i skolämnet idrott och hälsa Inga Oliynyk 2021 Svenska
19 Att förändra maskulinitet genom utbildning av pojkar inom idrott - En fallstudie av Locker Room Talk 8-veckorsprogram Inger Eliasson 2022 Svenska
20 "Jag kommer kanske dö på fotbollsplanen, men då är jag lycklig" - En studie om gåfotboll och föreningsidrott hela livet Inger Eliasson 2022 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.