Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ingrid Karlsson 71 träffar

Titel Författare År Språk
1 Resultat av 1980 års fältförsök avseende täckdikning, övrig grundförbättring och bevattning Gösta Berglund 1981 Svenska
2 Development of a method to evaluate agroforestry systems for land-use planning on sloping land in northern Vietnam - draft report Minh Ha Fagerström 1994 Engelska
3 Effekten av jordkonditioneringsmedlet ammonium-lauret-sulfat på den hydrauliska konduktiviteten i vattenmättat tillstånd i två svenska lerjordar Ingrid M. Karlsson 1989 Svenska
4 Erosion - tropiskt lantbruk Ingrid M. Karlsson 1978 Svenska
5 Hållbar bomullsproduktion - en realistisk målsättning inom Aralsjöområdet? Ingrid M. Karlsson 2009? Svenska
6 Sustainable cotton production - an achievable goal in the Aral Sea area? Ingrid M. Karlsson 2009? Engelska
7 Jordbrukets bidrag till föroreningen av Gullmarsfjorden - Pollution of the Gullmar Fjord as related to agricultural activities Ingrid M. Karlsson 1990 Svenska
8 Markbyggnad för bostads- och rekreationsområden - prioritering av forskningsinsatser Ingrid M. Karlsson 1989 Svenska
9 Med världen som arbetsfält - kartläggning av Uppsala universitets samarbete med forskning och undervisning i tredje världen Ingrid M. Karlsson 2004 Svenska
10 Working worldwide - a survey of research and educational collaboration between Uppsala University and third world countries Ingrid M. Karlsson 2004 Engelska
11 A reconnaissance soil survey in parts of the Mbeya region in Tanzania - report from a minor research task Ingrid M. Karlsson 1980 Engelska
12 Rotmiljö för vedartad växtlighet - markundersökningar i sex planteringsytor = Root environment for woody vegetation : soil investigations in six plantation areas Ingrid M. Karlsson 1988 Svenska
13 Soil construction, drainage and maintenance for Swedish grassed parks and sports fields Ingrid M. Karlsson 1988 Engelska
14-15 Soil moisture investigation and classification of seven soils in the Mbeya region, Tanzania (flera utgåvor) Ingrid M. Karlsson 1982 Engelska
16 Sportgräsytors etablering och skötsel - erfarenheter från ett markbyggnadsförsök = Establishment and maintenance of grassed sports fields : experience from a field experiment on soil construction alternatives Ingrid M. Karlsson 1996 Svenska
17 Tropiska jordar - tropiskt lantbruk Ingrid M. Karlsson 1978 Svenska
18 Tropiska jordars växtnäringshushållning - tropiskt lantbruk Ingrid M. Karlsson 1978 Svenska
19 Universitetslärares tankar om mål, innehåll och studenternas "förförståelse" i markvetenskapliga ämnen - en studie inom landskapsarkitekturutbildningen Ingrid M. Karlsson 1997 Svenska
20 A prefeasibility study for the expansion of Mbarali state farm 1980 Engelska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.