Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Isak Samuel Widebeck 17 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 De copia aquæ fluminis æstimanda disquisitio quam consensu ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Isaacus Samuel Widebeck phys. theor. docens et auctor Andreas Holmstrand stip. reg. Vestrogothus. In audit. Gustav. die XIII Decemb. MDCCCXXVIII. h. p. m. s (flera utgåvor) Isak Samuel Widebeck 1828 Latin
3-4 De motu rotatorio periodico dissertatio quam venia ampliss. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Isaacus Samuel Widebeck. Phys. Theor. Docens. et Erlandus Magnus Widebeck Sudermanno-Nericii. In Audit. Gust. die VI Dec. MDCCCXXIV. H. A. M. S (flera utgåvor) Isak Samuel Widebeck 1824 Latin
5-6 In methodum variationum commentatio. Quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Isaacus Samuel Widebeck et Johannes Adamus Sjöstedt Westro Gothus. In Audit. Gust. die XI Jun. MDCCCXXIII. H. A. M. S (flera utgåvor) Isak Samuel Widebeck 1823 Latin
7 Acta et litteræ ad historiam Svecanam. Fasciculus VII. Quem ... præside mag. Erico Gust. Geijer ... publice examinandum proponit Isaacus Sam. Widebeck sudermanno-ner. In audit. Gustav. die XII dec. MDCCCXVIII Fasc. 7 Erik Gustaf Geijer 1818 Latin
8 Minne af fru biskopinnan C. C. Holmström, född Ekhoff 1850 Svenska
9 Perspectivarum principia projectionum analytice exposita, quorum partem sextam ... præside Mag. Jöns Svanberg, ... pro gradu philosophico p. p. Is. Samuel Widebeck Sudermanno-Nericius. In Audit. Gustav. die XXV Aprilis MDCCCXXI. H. A. M. S p. 6 Jöns Svanberg 1821 Latin
10 Ad diem festum inaugurationis regis nostri clementissimi Caroli XIV Johannis denuo annis post viginti quinque oratione celebrandum litterarum patronos, hospites, patres civesque gymnasticos, scholasticos & urbicos invitat Regii gymnasii Strengnesensis rector Isaac Samuel Widebeck Isak Samuel Widebeck 1843 Latin
11 Litterarum patronos hospites patres civesque gymnasticos scholasticos & urbicos ad audiendum percelebrem & præclarissimum lectorem Petrum Gustavum Leonardson philosophiæ lectionem publica oratione aditurum reverenter & officiose invitat Regii gymnasii Strengnesensis rector Isaac Samuel Widebeck Isak Samuel Widebeck 1843 Latin
12 Litterarum patronos hospites patres civesque gymnasticos scholasticos & urbicos ad orationem inauguralem qua linguarum sacrarum lectoris munus auspicaturus est percelebris & præclarissimus magister Laurentius Broman officiose et reverenter invitat Regii gymnasii Strengnesensis rector Isaac Samuel Widebeck Isak Samuel Widebeck 1842 Latin
13 Till afhörande af de tal hvarmed lectorn i medicin och natural-historia doctor Jonas Otto Pontén, lectorn i historia och geographi magister Carl Wilhelm August Tham samt gymnasii-adjuncten magister Henrik Aminson komma att offentligen inställas i sina embeten inbjudas vetenskapernas gynnare, idkare och vänner vördsamt och vänligen af Kongl. gymnasii rector Isaak Samuel Widebeck Isak Samuel Widebeck 1847 Svenska
14 Till afhörande af det tal som i anledning af dd. kk. majestäters konung Oscar I:s och drottning Josephina Maximiliana Eugenias högtidliga kröning offentligen kommer att hållas i Strengnäs gymnasii största lärosal den 9 junii kl. 11, f. m. inbjudas vetenskapernas beskyddare, gynnare och vänner vördsamt af Kongl. gymnasii n. v. rector Isaac Samuel Widebeck Isak Samuel Widebeck 1845 Svenska
15 Till afhörande af det tal, som till minne af högstsalig hans maj:t konung Carl XIV Johan offentligen kommer att hållas i Strengnäs gymnasii största lärosal den 10 junii kl. 11 f. m., inbjudas vetenskapernas beskyddare, gynnare och vänner vördsamt af Kongl. gymnasii n. v. rector Isaac Samuel Widebeck Isak Samuel Widebeck 1844 Svenska
16 Vetenskapernes och lärdomens gynnare och vänner inbjuder vördsamt och agtningsfullt gymnasii afgående rector Isaac Samuel Widebeck Isak Samuel Widebeck 1838 Svenska
17 Herrn Ludewig Holbergs ... Vergleichung der Historien und Thaten verschiedener insonderheit orientalisch- und indianischer grosser Helden und berühmter Männer. Nach Plutarchi Beyspiel. Aus dem dänischen übersetzet und mit einer Vorrede begleitet von I.F.S Erster Theil 1 Ludvig Holberg 1741 Tyska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.