Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jan Borgbrant 32 träffar

Titel Författare År Språk
1 4th Nordic Conference on Construction Economics and Organization - development processes in construction management : 14th-15th June 2007 in Luleå, Sweden Nordic Conference on Construction Economics and Organization 2007 : Luleå) 2007 Engelska
2 Organisationsutveckling i perspektiv i medbestämmandelagen - sammanställning av aktuellt material Owe Anbäcken 1976 Svenska
3-4 Byggforskning - processer och vetenskaplighet (flera utgåvor) Niclas Andersson 1998 Svenska
5 Hyreskostnad, förvaltning och produktion i harmoni Niclas Andersson 1998 Svenska
6 Performance Improvement in Construction Management (Spon research, 1940-7653) Brian Atkin uuuu-uuuu Okänt
7 3T-arbetet vid Skanska Syd AB - en utvärdering Jan Borgbrant 1995 Svenska
8 Bortom förhandling - strategisk dialog i arbetslag Jan Borgbrant 1985 Svenska
9 Byggforskning - processer och vetenskaplighet Jan Borgbrant 1998 Svenska
10 Chefsrollen i förändring - en inventering av aktuell litteratur och forskning med betydelse för arbetsledning och personalledning Jan Borgbrant 1978 Svenska
11-12 Effekter av ledningsutveckling - en fallstudie (flera utgåvor) Jan Borgbrant 1994 Svenska
13-14 Effekter av produktivitetsarbete - en fallstudie (flera utgåvor) Jan Borgbrant 1994 Svenska
15 Hyreskostnad, förvaltning och produktion i harmoni Jan Borgbrant 1998 Svenska
16-18 Ledningsutveckling - modellanalys i anslutning till två utvecklingsprojekt (flera utgåvor) Jan Borgbrant 1987 Svenska
19 Ledningsutveckling - är den möjlig? - rapport från försöksprojekt vid två statliga myndigheter Jan Borgbrant 1980 Svenska
20 Standardisering - vad, hur och för vem? - en kartläggning av olika standardiseringsorganisationer och behovet av FoU Jan Borgbrant 1995 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.