Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jan Hult 75 träffar

Titel Författare År Språk
1 Ingenjörshandboken, Tekniska grundvetenskaper 1966 Svenska
2 Creep in engineering structures Jan Hult cop. 1966 Engelska
3 Hållfasthetslära Jan Hult 1966 Svenska
4 Festskrift till Åke Arnberg - Några rön inom hållfasthetsläran 1972 Svenska
5 Bära brista, Grundkurs i hållfasthetslära. Exempelsamling Jan Hult 1977 Svenska
6 Bära brista, Grundkurs i hållfasthetslära Jan Hult 1979 Svenska
7-8 Bära brista, Fortsättningskurs i hållfasthetslära (flera utgåvor) Jan Hult 1994 Svenska
9 Separering, kompostering, Fältrapport från 19 svenska avfallsverk : (sammandrag av huvudrapporterna DRAV nr 8 och 9) - fältrapport från 19 svenska avfallsverk Tomas Montin 1984 Svenska
10 PM angående avfallsförbränning och dioxiner Jan Hult 1985 Svenska
11 Energi ur avfall - avsättning, teknik och ekonomi : (sammandrag av huvudrapporten DRAV nr 16) Jan Hult 1985 Svenska
12 Jonas Alströmer - *7/1 1685, †2/6 1761 : en av akademiens fem stiftare : minnesteckning vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 31 mars 1985 Jan Hult 1986 Svenska
13 Tekniska katastrofer som lett till forskning Jan Hult 1977 Svenska
14 Övningsexempel i hållfasthetslära D. 2a F. Odqvist 1962 Svenska
15 Laborationer i hållfasthetslära Jan Hult 1954 Svenska
16 Krypknäckning av strävor - Bibliografi Jan Hult 1955 Svenska
17 Creep buckling Jan Hult 1955 Engelska
18 Stagning av plåtcisterner Jan Hult 1958 Svenska
19 Creep buckling of plane frameworks Jan Hult 1959 Engelska
20 Oil canning problems in creep Jan Hult 1960 Engelska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.