Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jan Hult 75 träffar

Titel Författare År Språk
1 Creep in structures 1970 - symposium Gothenburg (Sweden), August 17-21, 1970 IUTAM symposium on creep in structures 1970) Göteborg : 1972 Engelska
2 Professor Jan Hult - bibliography Tore Dahlberg 1993 Svenska
3 Festskrift till Åke Arnberg - Några rön inom hållfasthetsläran 1972 Svenska
4 Hållfasthetslära utan tentamen - en försökskurs på Chalmers Ann-Louise Forsne 1971 Svenska
5 Arvid Palmgren 1890-1971 - minnesteckning Jan Hult 1972 Svenska
6-7 Bära brista, Fortsättningskurs i hållfasthetslära (flera utgåvor) Jan Hult 1994 Svenska
8 Bära brista, Grundkurs i hållfasthetslära Jan Hult 1979 Svenska
9 Bära brista, Grundkurs i hållfasthetslära. Exempelsamling Jan Hult 1977 Svenska
10 Creep buckling Jan Hult 1955 Engelska
11 Creep buckling of plane frameworks Jan Hult 1959 Engelska
12 Fatigue crack propagation - a problem of plasticity Jan Hult 1958 Engelska
13 Formelsamling i hållfasthetslära Jan Hult 1967 Svenska
14 Hållfasthetslära Jan Hult 1966 Svenska
15 Jonas Alströmer - *7/1 1685, †2/6 1761 : en av akademiens fem stiftare : minnesteckning vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 31 mars 1985 Jan Hult 1986 Svenska
16 Krypknäckning av strävor - Bibliografi Jan Hult 1955 Svenska
17 Laborationer i hållfasthetslära Jan Hult 1954 Svenska
18 Oil canning problems in creep Jan Hult 1960 Engelska
19 PM angående avfallsförbränning och dioxiner Jan Hult 1985 Svenska
20 Spänning och brott Jan Hult 1990 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.