Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jan de Casteele 1 träff

Titel Författare År Språk
1 Historie van B. Cornelis Adriaensen van Dordrecht, Minrebroeder binnen die Stadt van Brugghe - Inde welcke warachtelijck verhaelt wert de Discipline en secrete Penitentie oft Geesselinghe... de welcke veroorsaeckt hebben seer veel wonderlijcke Sermoonen... ooe twee vermaen brieuen van Stephanus Lindius... met... Pasquille en Refereynen Jan de Casteele 1596 Nederländska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.