Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Bergholm 10 träffar

Titel Författare År Språk
1 Konstruktion av skal till DigiBird Ann-Charlotte Andersson 2001 Svenska
2-3 Long-term effects of enhanced nitrogen and sulphate additions on soil acidification and nutrient cycling in a Norway spruce stand (flera utgåvor) Johan Bergholm 2001 Engelska
4 Läckage av arsenik, koppar och krom från impregnerat träspån deponerat i mark - ett elvaårigt fältförsök Johan Bergholm 1992 Svenska
5 Markkemiska effekter av biologisk försurning i skogsbestånd av olika ålder - Effects of biological acidification on soil chemistry in coniferous stands of different age Johan Bergholm 1985 Svenska
6 Studier av fixeringen av arsenik i jord samt rörligheten av arsenik, koppar och krom i CCA-förenade jordar - Studies on the fixation of arsenic in soil and on the mobility of arsenic, copper and chromium in CCA-contaminated soil Johan Bergholm 1989 Svenska
7 Utlakning av koppar, krom och arsenik från impregnerat spån deponerat i mark - Leaching of copper, chromium and arsenic from preserved wooden chips deposited in the soil Johan Bergholm 1985 Svenska
8-9 Naturmark i bostadsområden - förändringar i klimat, föroreningssituation, hydrologi, mark och vegetation, orsakade av exploatering och slitage (flera utgåvor) Clas Florgård 1984 Svenska
10 Predikan och afskedshelsning uti Barfwa kyrka fjerde söndagen efter trettondedagen 1843 C. J. Bergholm 1843 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.