Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Collinder 6 träffar

Titel Författare År Språk
1 De paroeciis Vallby et Arnö dissertatio. P. I. quam venia ampl. facult. philos. Upsal. præside Mag. Ol. Kolmodin ... p. p. auctor Johannes Gustavus Collinder Uplandus. In Audit. Gust. die XII Decemb. MDCCCXXV. h. a. m. s Olof Kolmodin 1825 Latin
2 Hanc dissertationem physicam de fulguribus, ex auctoritate amplissimi senatus philosophici in regia academia Upsaliensi, sub præsidio ... Joannis Bilberg ... publico candidorum examini subjicit Johannes P. Collinder Gestrikius. In audit. Gustav. majore ad diem 9. Octob. anni M. DC. LXXXVI Johan Bilberg 1686 Latin
3 Anathēma, thet är Löfstads Kyrkios i Norra Roslagen nya altare-tafla och predikstol - med twänne enfaldiga och särskilta tal Gudi helgade och inwigde på söndagen Sexagesima åhr 1710 Johan Collinder 1710 Svenska
4 Anathēma, thet är: Löfstads kyrkios i norra Roslagen nya altare-tafla och predikstol, &c. som then wälborne herren, herr Carl de Geer, herre til Löfstad och Wäsby &c. til Guds ähro, kyrkiones prydnad, samt församlingens nytto, tijt skänkt hafwer; med twänne enfaldiga och särskilta tal Gudi helgade och inwigde, på söndagen sexagesima åhr 1710. af ... Johann Collinder Johan Collinder 1712 Svenska
5-6 Nödig tröst och underwisning, för äckta hafwande qwinnor och barnaföderskor, huru the sig christeligen förehålla skole förr, vti och effter barns-börden; vtdragen af ens och annans andelig mans skriffter, och framgifwen til åhret efter wårs herres och frälsares Jesu Christi börd 1698 (flera utgåvor) Johan Collinder 1698 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.