Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Philip Palmén 29 träffar

Titel Författare År Språk
1 Om företrädet emellan ackusations- och inqvisitions-förfarandet i brottmålsprocessen. Specimen för juridisk licientiatgrad, hvilket med samtycke af den vidtlagfarna juridiska fakulteten vid Kejs. Alexanders-universitetet i Finland och under inseende af Johan Filip Palmén, ... till granskning framställes af Karl Gustaf Ehrström, j. u. kand., vicehäradsh. i hist.-filol. lärosalen, den 18 oktober 1854, p. v. t. f. m Johan Philip Palmén 1854 Svenska
2-4 Rättshistoriska bidrag till tolkningen af 1734 års lag H. 1 (flera utgåvor) Johan Philip Palmén 1852 Svenska
5 Storfurstendömet Finlands grundlagar jemte till dem hörande statshandlingar 1861 Svenska
6 Om återfall i brott. Akademisk afhandling, hvars förra del, med den vidtlagfarna juridiska fakultetens vid kejserliga Alexanders-universitetet i Finland samtycke, under inseende af Johan Philip Palmén, ... för juridisk licentiatgrad till offentlig granskning framställes af Knut Ferdinand Lagus, j. u. kand., v. häradsh. uti hist. filol. lärosalen den 4 april 1855 kl. 10 f. m Johan Philip Palmén 1855 Svenska
7 Rättshistoriska bidrag till tolkningen af 1734 års lag. Akademisk afhandling, hvaraf fjerde delen ... till offentlig granskning framställes af Johan Philip Palmén ... och Georg Zacharias Forsman, österbottning, publik stipendiat. I philos. lärosalen den 16 november 1850. p. v. t. f. m 4 Johan Philip Palmén 1850 Svenska
8 Juridisk handbok för medborgelig bildning Johan Philip Palmén 1859 Svenska
9 De errore contrahentium circa rem, quae in obligatione versatur. Specimen academicum, quod ... p. p. Johannes PHilippus Palmén ... et Carolus Ferd. Nordlund ... in auditorio jurid. die iii junii mdcccxl Johan Philip Palmén 1840 Latin
10-11 Om nödvärn enligt Finlands gällande lag - Akad.afh. Præs.W.G.Lagus (flera utgåvor) Johan Philip Palmén 1840 Svenska
12 Till hundraårsminnet af Johan Philip Palmén 1811 31/10 1911 1911-1917 Svenska
13 Rättshistoriska bidrag till tolkningen af 1734 års lag. Akademisk afhandling, hvaraf femte delen ... till offentlig granskning framställes af Johan Philip Palmén, ... och Selim Osvald Wasastjerna, österbottning, publik stipendiat. I philos. lärosalen den 16 november 1850. p. v. t. e. m 5 Johan Philip Palmén 1850 Svenska
14 Inbjudningsskrift till vetenskapernas gynnare, idkare och vänner, att åhöra det offentliga föredrag, hvarmed professoren i ekonomisk rätt och national-ekonomi, filosofie magistern och juris utriusque licentiaten Axel Wilhelm Liljenstrand kommer att tillträda sitt embete, den 20 maji 1857 Johan Philip Palmén 1857 Svenska
15 Rättshistoriska bidrag till tolkningen af 1734 års lag. Akademisk afhandling, hvaraf första delen ... till ventilation framställes vid stipendiat-upprop i juridiska lärosalen den 6 junii 1849 kl. x f. m. af Johan Philip Palmén ... och Johan Wilhelm Rosenborg 1 Johan Philip Palmén 1849 Svenska
16 Rättshistoriska bidrag till tolkningen af 1734 års lag. Akademisk afhandling, hvaraf andra delen ... till ventilation framställes vid stipendiat-upprop i juridiska lärosalen den 10 november 1849 kl. x f. m. af Johan Philip Palmén ... och Edvin Gideon Wasastjerna 2 Johan Philip Palmén 1849 Svenska
17 Rättshistoriska bidrag till tolkningen af 1734 års lag. Akademisk afhandling, hvaraf tredje delen ... till ventilation framställes vid stipendiat-upprop i philosophiska lärosalen den 19 januarii 1850 kl. x f. m. af Johan Philip Palmén ... och Axel Wilhelm Liljenstrand 3 Johan Philip Palmén 1850 Svenska
18 Rättshistoriska bidrag till tolkningen af 1734 års lag. Akademisk afhandling, hvaraf sjette delen ... till ventilation framställes vid stipendiat-upprop i philosophiska lärosalen den 11 december 1850 kl. x f. m. af Johan Philip Palmén ... och Christian Gustavson 6 Johan Philip Palmén 1850 Svenska
19 Rättshistoriska bidrag till tolkningen af 1734 års lag. Akademisk afhandling, hvaraf sjunde delen ... till ventilation framställes vid stipendiat-upprop i philosophiska lärosalen den 30 april 1851 kl. x f. m. af Johan Philip Palmén ... och Carl Gustaf Ehrström 7 Johan Philip Palmén 1851 Svenska
20 Rättshistoriska bidrag till tolkningen af 1734 års lag. Akademisk afhandling, hvaraf åttonde delen ... till offentlig granskning framställes af Johan Philip Palmén ... och Gustaf Julius Strömborg ... i philos. lärosalen den 10 maji 1851 8 Johan Philip Palmén 1851 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.