Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johann Valentin Meidinger 7 träffar

Titel Författare År Språk
1 Joh. Wal. Meidingers Praktiska fransyska grammatika, från den 21:sta tyska upplagan öfversatt och till en stor del omarbetad af N. Åkerman ... Carlskrona 1810. Tryckt i kongl. amiralitets-boktryckeriet, hos major C.F. Svinhufvud - (Rättelsebl.: Stockholm, tryckt i Marquardska tryckeriet, 1811.) Johann Valentin Meidinger 1810 1811 Franska
2 Practische Französische Grammatik wodurch man diese Sprache auf eine ganz neue und sehr leichte Art in kurzer Zeit gründlich erlernen kann. Von Johann Valentin Meidinger, Lehrer der Französischen und Italienischen Sprache zu Frankfurt am Mayn Neunte durchaus verbesserte Ausgabe Johann Valentin Meidinger 1793 Tyska
3 Joh. Wal. Meidingers Praktiska fransyska grammatika, till tjenst så väl för den spädare ungdomen, som för dem, hvilka redan gjort några framsteg i språket. Från tyskan öfversatt och omarbetad af N. Åkerman ... Andra upplagan. Stockholm - tryckt i Marquardska boktryckeriet, 1824 Johann Valentin Meidinger 1824 Franska
4 Praktisk fransysk grammatika, hvarigenom man på ett alldeles nytt och ganska lätt sätt kan på en kort tid lära språket. Af Joh. Val. Meidinger. Öfversättning ifrån den 28:de förbättrade och tilökta tyska uplagan, med tilläggningar af - C. Deleen. Örebro, tryckt hos N.M. Lindh, 1825. På eget förlag Johann Valentin Meidinger 1825 Franska
5 Praktische französische Grammatik - wodurch man diese Sprache auf eine ganz neue und sehr leichte Art in kurzer Zeit gründlich erlernen kann Johann Valentin Meidinger 1797 Tyska
6 Praktische italienische Grammatik wodurch man diese Sprache auf eine ganz neue und sehr leichte Art in kurzer Zeit grundlich erlernen kann Johann Valentin Meidinger 1797 Tyska
7 Praktisk fransysk grammatika, hvarigenom man, på ett alldeles nytt och ganska lätt sätt, kan på en kort tid lära språket Johann Valentin Meidinger 1834 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.