Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jonas Hjortsberg Larsson 24 träffar

Titel Författare År Språk
1 Berättelse om et försökt och bepröfwadt sätt och medel, at ärhålla ymnog sädes-wäxt och skörd på mager åker, samt at befria säden ifrån sädes-masken. =Anon=. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1757 Jonas Hjortsberg Larsson 1757 Svenska
2-3 Catechismi förhör, efter en naturlig ordning, til förklaring öfwer doctor Martini Lutheri cateches, öfwadt och sammanskrifwit, samt med några små barna-psalmer, genom trycket utgifwit, af Jonas Hjortsberg Larsson. ... Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio (flera utgåvor) Jonas Hjortsberg Larsson 1756 Svenska
4 Påminnelser vid kyrcko-herdens Johan Göstaf Hallmans betänkande om fattig-hus inrättningen Jonas Hjortsberg Larsson 1745 Svenska
5 Påminnelser wid kyrcko-herdens herr mag. Johan Göstaf Hallmans betänckande om fattig-hus inrättningen, framgifne af Jonas Hiortzberg Larszon ... Stockholm, tryckt hos Lars Salvius. 1745 Jonas Hjortsberg Larsson 1745 Svenska
6 Den stora ytterste domen, eller Jesu Christi tilkommelses-dag, med därpå följande sälla och osälla ewigheten, betraktad och til en gudomelig eftertanka på swenska rim förestäld af J. Hjortsberg Larsson. Carlscrona, tryckt år 1791. C.F - Svinhufvud. Jonas Hjortsberg Larsson 1791 Svenska
7 Tå then stormächtigste allernådigste Swea drottning Ulrica Eleonora sin namns-dag fijrade den 4. julii åhr 1727. Vppå Carlberg./(Jonas Hiortzberg Larson.) Stockholm, tryckt hos Joh. L. Horrn, kongl. antiqv. archivi boktr Jonas Hjortsberg Larsson 1727 Svenska
8 Wördsammeste fägnad, till tio riketz-råder, som hans kongl. may:tt af riksens förnämste til sig uti senaten walde, som skedde i Stockholm wid slutet af riks-dagen, den 5. augusti åhr 1727./(Jonas Hiortzberg Larsson.) Stockholm, tryckt - hos kongl. antiqv. archivi boktr. Joh. L. Horrn Jonas Hjortsberg Larsson 1727 Svenska
9 Den yttersta domen, med derpå följande sälla och osälla ewigheten, betraktad; och till en gudelig eftertanka på swenska rim föreställd af J. Hjortsberg Larsson. Jönköping, 1819, tryckt i direktören Lundströms tryckeri Jonas Hjortsberg Larsson 1819 Svenska
10 Den yttersta domen, med därpå följande sälla och osälla ewigheten, betraktad; och til en gudelig eftertanka på swenska rim förestäld af J. Hjortsberg Larsson. Örebro, tryckt hos Johan Pehr Lindh, 1790 Jonas Hjortsberg Larsson 1790 Svenska
11 Den yttersta domen, med därpå följande sälla och osälla ewigheten, betraktad: och til en gudelig eftertanka, på swenska rim förestäld, af J. Hjortsberg Larsson Jonas Hjortsberg Larsson 1780 Svenska
12 Den yttersta domen, med därpåföljande sälla och osälla ewigheten, betraktad: och til en gudelig eftertanka, på swenska rim förestäld af J. Hjortsberg Larsson. Gefle, tryckt hos Ernst Pet. Sundqvist, 1785 Jonas Hjortsberg Larsson 1785 Svenska
13 Den yttersta domen, med därpåföljande sälla och osälla ewigheten, betraktad: och til en gudelig eftertanka, på swenska rim förestäld af J. Hjortsberg Larsson. Fahlun, tryckt hos Pehr Ol. Axmar, 1786 Jonas Hjortsberg Larsson 1786 Svenska
14 Den yttersta domen, med därpåföljande sälla och osälla ewigheten, betraktad: och til en gudelig eftertanka, på swenska rim förestäld af J. Hjortsberg Larsson. Gefle, tryckt hos Ernst Pet. Sundqvist 1792 Jonas Hjortsberg Larsson 1792 Svenska
15 Den yttersta domen, med därpåföljande sälla och osälla ewigheten, betraktad: och til en gudelig eftertanka, på swenska rim förestäld af J. Hjortsberg Larsson. ... Gefle, tryckt hos E.P. Sundqwist 1799 Jonas Hjortsberg Larsson 1799 Svenska
16 Den yttersta domen, med därpåföljande sälla och osälla ewigheten, betraktad: och til en gudelig eftertanka, på swenska rim förestäld af J. Hjortsberg Larsson. Exemplaret kostar 2 skilling Jonas Hjortsberg Larsson 1793 Svenska
17 Then yttersta domen, med therpåföljande sälla och osälla ewigheten. Betrachtad; och til allmän noga eftertanka uti swenska rim igenom trycket utgifwen; af Jonas Hiortzberg Larszon. Stockholm, tryckt hos kongl. boktryckarens i stor-förstend - Finland, sal. Henr. C. Merckells encka. 1734. Jonas Hjortsberg Larsson 1734 Svenska
18 Then yttersta domen, med therpåföljande sälla och osälla ewigheten. Betrachtad; och til allmän noga eftertancka uti swenska rim igenom trycket utgifwen; af Jonas Hiortzberg Larszon. Stockholm, andra gången uplagd och tryckt af Peter - J. Nyström, 1751 Jonas Hjortsberg Larsson 1751 Svenska
19 Den ytterste domen, med derpåföljande sälla och osälla ewigheten, betraktad; och til en gudelig eftertanka på swenska rim förestäld af J. Hjortsberg Larsson. Linköping, tryckt hos Fredrich Schonberg, år 1786 Jonas Hjortsberg Larsson 1786 Svenska
20 Den ytterste domen, med derpåföljande sälla och osälla ewigheten, betraktad och til en gudelig eftertanka på swenska rim förestäld af J. Hjortsberg Larsson Jonas Hjortsberg Larsson 1799 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.