Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Jonny Hylander 24 träffar

Titel Författare År Språk
1 Reserapport från "workshop on electrical conversion systems" i Petten Holland den 26 och 27 januari, 1983 Cesar Briozzo 1983 Svenska
2 Electrical system with frequency convertors for variable speed operation of windturbines Ola Carlson 1989 Engelska
3 Reserapporter från resor till: Wind Power '87 San Francisco, Vind-dieselsystem i Tyskland och Nederländerna, 7th International Meeting of Test Stations, Glasgow Ola Carlson 1987 Svenska
4 Tre olika metoder att ansluta en vinddriven 2.5 mW asynkrongenerator till det elektriska nätet Ola Carlson 1981 Svenska
5 Variable speed ac-generators in wind energy convertors Ola Carlson 1989 Engelska
6 Design of gear-less wind turbine variable speed generators Jonny Hylander 1986 Engelska
7 Dynamisk modell av en asynkrongenerator med släpringsansluten kraftelektronik för begränsad varvtalsvariabel drift i vindkraftverk Jonny Hylander 1984 Svenska
8 Induction machines with two three-phase windings in convertor applications Jonny Hylander 1989 Engelska
9 The influence of the harmonics in rotor current on the wave shape of the stator voltage in a double-fed winddriven induction generator Jonny Hylander 1982 Engelska
10 Konstruktion av magnetkretsen till permanentmagnet maskiner Jonny Hylander 1991 Svenska
11 Mätningar på en asynkronmaskin avsedd för ett vindkraftverk Jonny Hylander 1980 Svenska
12 Optimeringsstudier av direktdrivna generatorer för vindkraftverk med variabelt varvtal Jonny Hylander 1987 Svenska
13 Reduktion av momentövertoner vid rotorkaskadkopplingar av asynkronmaskiner i vindkraftverk Jonny Hylander 1985 Svenska
14 Roterande transformator för vindkraftverk Jonny Hylander 1995 Svenska
15 Stator current frequency spectra and torque pulsations in induction machines with rotor convertor cascades Jonny Hylander 1986 Engelska
16 Studieresa- och konferensrapport om vindenergi - England Brighton aug. 1981 Jonny Hylander 1981 Engelska
17 Undersökning av en 22 kW asynkrongenerator med växlar avsedd för ett vindkraftverk Jonny Hylander 1981 Svenska
18 Utvärderingsresultat från ett 12.5 kW icke nätanslutet vindkraftverk i Habo Jonny Hylander 1983 Svenska
19 Noise, eigenfrequencies and turbulence behavior of a 200 kW H-rotor vertical axis wind turbine Erik Möllerström 2017 Engelska
20 Turbulence influence on optimum tip speed ratio for a 200 kW vertical axis wind turbine Germany Munich Technical University of Munich 2016 Oct 05-07 6th Conference on Science of Making Torque from Wind (TORQUE) Erik Möllerström 2016 Engelska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.