Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: K. Jakobsson 9 träffar

Titel Författare År Språk
1 Exponering för bromerade flamskyddsmedel vid intensivt datorarbete K. Jakobsson 2001 Svenska
2 Glutathione S-transferase M1 (GSTM1) and microsatellite instability (MSI) in colon cancer - a pilot study K. Jakobsson 2000 Engelska
3 Histologisk undersökning av asbestkroppar och lungfibros hos döda lågexponerade asbestcementarbetare L. Johansson 1982 Svenska
4 Malignant and non-malignant respiratory disease in the Swedish asbestos-cement industry K. Jakobsson 2000 Engelska
5 Mortality and cancer morbidity among cement workers K. Jakobsson 1991 Engelska
6 Mortality and cancer morbidity in a cohort of asbestoscement workers Maria Albin 1983 Engelska
7 Site-specific colorectal cancer morbidity in cohorts of asbestos cement and cement workers and in referent cohorts K. Jakobsson 2000 Engelska
8 Subsite specific colorectal cancer in the construction industry K. Jakobsson 2000 Engelska
9 Charting the human lung with inhaled nanoparticles - development of AiDA - a new diagnostic technique for respiratory disease Jonas K. F. Jakobsson 2018 Engelska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.