Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karin Äijä 14 träffar

Titel Författare År Språk
1 Järnväg - järnålder i Flemingsberg - fornlämning 98, kvarteret Regulatorn, Huddinge socken, Södermanland : arkeologisk undersökning och osteologisk analys 1984 Karin Äijä 1986 Svenska
2-3 Åbygravfältet (flera utgåvor) Karin Äijä 1993 Svenska
4 Vikingatida gravar vid Hedvigsdal i Solna - arkeologisk undersökning år 1985 på fornlämning 6a Karin Äijä 1988 Svenska
5 Gravar från äldre järnålder vid Gerstaberg - arkeologisk undersökning år 1987, fornlämning 185, Gerstaberg 1:4, Ytterjärna socken, Södermanland Karin Äijä 1991 Svenska
6 Gravfält från yngsta bronsålder-äldsta järnålder - fornlämning 11 S:t Eskils kyrkogård, Eskilstuna kommun, Södermanland Karin Äijä 1982 Svenska
7 Tallboda - RAÄ 16, 18, 258, 269, 270 : Rystad socken, Östergötland Karin Äijä 1996 Svenska
8 Arkeologiska undersökningar - Skärgårdsstad : Uppland, Österåker socken, Översättra 1:5, RAÄ 76, 77, 266, 274, 296, 473, 473, 473:B, 474, 481, 482:B Karin Äijä 1994 Svenska
9-10 Skärgårdsstad i forntid och nutid (flera utgåvor) Karin Äijä 1991 Svenska
11-12 Kulturminnen i odlingslandskapet (flera utgåvor) Maria Adolfsson 2001 Svenska
13 Bebyggelse och grav vid Knista Hammare - Uppland, Sollentuna socken, RAÄ 275 Roger Edenmo 2000 Svenska
14 Djurfångst i Tornedalen Karin Äijä 1971 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.