Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karin Bäckman 33 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Ett decennium senare - resursfördelningsprocessen i Landstinget i Östergötland 2012 (flera utgåvor) Karin Bäckman 2013 Svenska
3-4 Prioriteringar över kommunala förvaltningsområden - ett utvecklingsarbete i Motala kommun (flera utgåvor) Karin Bäckman 2017 Svenska
5 Transparent Priorities in Östergötland - Part I. The Political Decision Making process Karin Bäckman 2004 Engelska
6-8 Uppföljning av prioriteringsarbeten - exempel på olika tillvägagångssätt (flera utgåvor) Karin Bäckman 2016 Svenska
9 Utvärdering av den särskilda ersättningen för rehabiliterings- och behandlingsinsatser inom hälso- och sjukvården (Dagmar 485) i Östergötland åren 1991-1994 Karin Bäckman 1995 Svenska
10 Vårdens alltför svåra val? - kartläggning av prioriteringsarbete och analys av riksdagens principer och riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården Karin Bäckman 2007 Svenska
11 Äldres färdtjänstutnyttjande - bakgrundsfaktorer med exempel från Norrköping Karin Bäckman 1996 Svenska
12 Öppna prioriteringar i Östergötland - Del III. Uppföljning av de politiska besluten – hur gick det sedan? Karin Bäckman 2006 Svenska
13-14 Öppna prioriteringar i Östergötland D. 1, Den politiska beslutsprocessen (flera utgåvor) Karin Bäckman 2004 Svenska
15 Transparent priorities in Östergötland Part 1, The political decision making process Karin Bäckman 2004 Engelska
16-17 Öppna prioriteringar i Östergötland D. 2, Massmediernas rapportering av beslutsprocessen (flera utgåvor) Karin Bäckman 2005 Svenska
18-19 Öppna prioriteringar i Östergötland D. 3, Uppföljning av de politiska besluten - hur gick det sedan? (flera utgåvor) Karin Bäckman 2006 Svenska
20 Cost of heart disease in Sweden 2001 Engelska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.