Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karl Fries 57 träffar

Titel Författare År Språk
1 Vår tids missionsproblem - Konferensen i Konstantinopel 1911 Erik Folke 1911 Svenska
2 En banbrytare för K.F.M.-saken - lefnadsteckning öfver Robert R. Mc Burney. Jämte en uppsats: Kristliga föreningar af unge män, deras behöflighet och arbetssätt samt råd angående föreningars bildande Karl Fries 1904 Svenska
3 Bibelns segertåg genom världen - Föredrag Karl Fries 1927 Svenska
4-5 Bibelstudium i Apostlagärningarna och Pauli brev - för dagligt självstudium och bibelkretsar (flera utgåvor) Karl Fries 1923 Svenska
6 Brunnar Karl Fries 1934 Svenska
7 Das philosophische Gespräch von Hiob bis Platon Karl Fries 1904 Tyska
8-9 Då Gud kallar - Förbundet mellan Sveriges Kristliga föreningar av unge män genom 50 år : Historik på uppdrag av förbundets styrelse förf (flera utgåvor) Karl Fries 1937 Svenska
10-11 Frestelser - ett ord till hjälp för unge män (flera utgåvor) Karl Fries 1921 Svenska
12 Hvarför och huru böra vi studera bibeln? Karl Fries 1902 Svenska
13 Hvarför sträfvar Kristliga föreningen af unge män att erhålla en egen byggnad? Karl Fries 1893 Svenska
14 Jesus Kristus - vem han är och vad han betyder : bibelstudium vid svenska K.F.U.M.:s 17:de nationalkonferens den 16, 17 och 18 augusti 1923 Karl Fries 1923 Svenska
15 K. F. U. M. såsom världsrörelse - kortfattad historik över Kristliga föreningarnas av unge män utveckling Karl Fries 1938 Svenska
16 Kristliga föreningen av unge män i Stockholm genom femtio år 1884-1934 Karl Fries 1934 Svenska
17 Kristliga Studentvärldsförbundet - några notiser Karl Fries 1899 Svenska
18-19 Mannakraft - Ett ord till ynglingar och män (flera utgåvor) Karl Fries 1924 Svenska
20 Mina minnen Karl Fries 1939 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.