Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Kristina Westerberg 29 träffar

Titel Författare År Språk
1 Gaturummen i Lunds stadskärna - sammanfattning av en studie utförd inom Avdelningen för stadsbyggnad b, Sektionen för arkitektur, Lunds universitet 1975-76 Kristina Westerberg 1976 Svenska
2 Vårdbiträdesgruppen - en kvalitetssäkring i hemtjänsten Lars-Åke Lindberg 1989 Svenska
3 Utvärdering - utbildning av vårdbiträden inom social service och hälso- och sjukvård (försöksverksamhet) Kristina Westerberg 1989 Svenska
4 Utvärdering av vårdbiträdesutbildning inom hemtjänsten i Skellefteå Kristina Westerberg 1990 Svenska
5-6 Ledarskap i hemtjänsten - uppföljning av Skellefteå kommuns utbildningssatsning för vårdbiträden i hemtjänsten med inriktning på arbetsledare (flera utgåvor) Kristina Westerberg 1992 Svenska
7 Utvärdering av Skellefteå kommuns utbildningssatsning för vårdbiträden i hemtjänsten Kristina Westerberg 1991 Svenska
8 Municipal middle managers - psychosocial work environment in gender based division of labor Kristina Westerberg 1996 Engelska
9 Social contacts in elder care management Kristina Westerberg 2000 Engelska
10 History and conflicting themes in a gender creating culture Kristina Westerberg 2000 Engelska
11 Trabajando con palabras - hablando de Suecia Sally Ocklind 1997 Spanska
12 The important activity - work, tools and tensions of municipal middle managers in elder care Kristina Westerberg 2000 Engelska
13 En ljusnande framtid är vår - En utvärdering av Umeå kommuns satsning på ungdomsjobb mellan åren 2010-2013 Jan Hjelte 2014 Svenska
14 Jordmån för lärande i arbetslag - arbetsplatslaboratorier i äldreomsorg och äldrevård i Umeå Kristina Westerberg 2002 Svenska
15 Arbetsmiljö och jordmån för lärande inom äldreomsorgen - resultat från en enkätundersökning i Umeå kommun, våren 2001 Kristina Westerberg 2001 Svenska
16 Kompetensutveckling i äldreomsorgen i fyra kommuner Kristina Westerberg 2011 Svenska
17 FoU i det sociala arbetets tjänst - en reflekterande antologi om forsknings- och utvecklingsarbete i socialtjänsten 2004 Svenska
18 Utveckling av kompetens och lärande i äldreomsorgen - ett år med Kompetensstegen i Umeå Kristina Westerberg 2008 Svenska
19 Kompetensstegen i Umeå - Utvärdering av KUM - kompetens och lärande i äldreomsorgen. Slutrapport april 2010 Kristina Westerberg 2010 Svenska
20 Från köksfunktion till restaurangverksamhet - utvärdering av ett förändringsprojekt med syfte att utveckla arbetsmiljön och organisationen inom restaurangverksamheten i Skellefteå kommuns servicehus Kristina Westerberg 1993 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.