Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lars Ersgård 40 träffar

Titel Författare År Språk
1 Dödens berg och Guds hus : förfäderskult, kristnande och klostret i Alvastra i den tidiga medeltidens Östergötland Lars Ersgård 2016-04-01T00:00:00+02:00 Svenska
2 ”Det medeltida Alvastra” : tankar kring ett avslutat forskningsprojekt Lars Ersgård 2016-04-01T00:00:00+02:00 Svenska
3 Forskningsprojektet ”Det medeltida Alvastra” Lars Ersgård 2016-04-01T00:00:00+02:00 Svenska
4 Sandbacken - bebyggelse och hantverk i ett medeltida Uppsalakvarter : stadsarkeologisk undersökning 1984 Lars Ersgård 1984 Svenska
5 Meddelanden från Lunds universitets historiska museum N.S., Vol. 10(1993/1994), Thirteen essays on medieval artefacts 1995 Engelska
6 "Vår marknad i Skåne" - bebyggelse, handel och urbanisering i Skanör och Falsterbo under medeltiden Lars Ersgård 1988 Svenska
7 Outland use in preindustrial Europe 1998 Engelska
8 Skanör - Falsterbo Lars Ersgård 1984 Svenska
9 Rescue and research - reflections of society in Sweden 700-1700 A.D 1992 Engelska
10 Medeltida landsbygd - en arkeologisk utvärdering : forskningsöversikt, problemområden, katalog Lars Ersgård 1996 Svenska
11 Det starka landskapet - en arkeologisk studie av Leksandsbygden i Dalarna från yngre järnålder till nyare tid Lars Ersgård 1997 Svenska
12 Visions of the past - trends and traditions in Swedish medieval archaeology 1997 Engelska
13 Människors platser - tretton arkeologiska studier från UV 2000 Svenska
14 Från stad till land - en medeltidsarkeologisk resa tillägnad Hans Andersson 2001 Svenska
15 Kring västsvenska hus - boendets organisation och symbolik i förhistorisk tid 1999 Svenska
16 Arkeologi i Vadstena - nya resultat med utgångspunkt i undersökningarna i stadsdelen Sanden 2002 Svenska
17 I Tyskebacken - hus, människor och industri i stormaktstidens Norrköping 2003 Svenska
18 Gravar i Falsterbo - Skåne, Falsterbo, Falsterbo 2:36, RAÄ 15 : arkeologisk för- och slutundersökning Lars Ersgård 2004 Svenska
19 UV 50 år - 1959-2009 2009 Svenska
20 Helgonets boning - studier från forskningsprojektet "Det medeltida Alvastra" 2006 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.