Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lars Olof Rask 21 träffar

Titel Författare År Språk
1 Firmalastbilen - ekonomi eller tradition? Lars Olof Rask 1981 Svenska
2 Småföretagen som transportköpare - en explorativ studie av transportföretagens syn på småföretagens transportproblem Jorge Chavez 1982 Svenska
3 MA för småföretag? - en explorativ studie av småföretags syn på materialflöden Jorge Chavez 1982 Svenska
4 Småföretagen och transportsäljarna - en explorativ studie av mindre industriföretags agerande vid köp av transporttjänster Jorge Chavez 1982 Svenska
5 Åkeri- och speditionsföretagen - fallstudier Lars Olof Rask 1982 Svenska
6 En transportgeografisk beskrivning av Sveriges gränsöverskridande godstrafik på landsväg Leif Nilsson 1980- Svenska
7 En transportgeografisk beskrivning av Sveriges gränsöverskridande godstrafik på landsväg 1, Forskningsresultat Leif Nilsson 1980 Svenska
8 Företagsledning i åkeriföretag Lars Olof Rask 1979 Svenska
9 Småföretag och transporter - huvudrapport från en förstudie Jorge Chavez 1982 Svenska
10 Materialadministration för småföretag - en alternativ MA-teori Lars Olof Rask 1985 Svenska
11 Åkerinäringen - en preliminär marknadsanalys Jorge Chavez 1983 Svenska
12 Avreglering av tredjelandstrafiken i Norden - utredningsrapport för NÄT (Nordiska rådets ämbets-mannakommitté för transportfrågor) Lars Olof Rask 1988 Svenska
13 Det strukturella armodet - organisationsteori för åkeriföretag : bidrag till en förståelse av företags- och branschstrukturers inverkan på strategiskt agerande i små organisationer = The structural poverty : contributions to an understanding of the influences of organization and industry structure on strategic action in small organizations : the case of road haulage firms Lars-Olof Rask 1984 Svenska
14 MA-handboken - problem och lösningar inom materialadministration/logistik cop. 1991 Svenska
15 The evaluation of past and future transport policy measures - introductory reports and summary of discussions International Symposium on Theory and Practice in Transport Economics Berlin : 1985) 1985 Engelska
16 Strategisk logistik - förutsättningar, drivkrafter, koncept, metoder och organisation 1999 Svenska
17 De internationella landsvägstransporterna, Metod-, tabell- och diagrambilaga - en studie av struktur och förändringsprocesser i Sveriges utrikestransporter på landsväg Transportforskningsdelegationen 1982 Svenska
18 Supply chain management for paper and timber industries 2001 Engelska
19 Erfarenheter av logistik- och montageprocessen vid byggande av flerbostadshus med trästomme D. 2, Faktorer som påverkat tidseffektiviteten vid projekt Limologen, Växjö 2007 Åsa Gustafsson 2008 Svenska
20 Erfarenheter av logistik- och montageprocessen vid byggande av höga flerbostadshus med trästomme D. 1, Probleminventering vid projekt Limnologen, Växjö, 2007 2008 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.