Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lars Pålsson Syll 26 träffar

Titel Författare År Språk
1 Adam Smiths fördelnings- och tillväxtteori Lars Pålsson Syll 1990 Svenska
2 Amartya Sen on neo-liberalism Lars Pålsson Syll 2004 Engelska
3 Coase och rättsekonomins fundament Lars Pålsson Syll 1995 Svenska
4 David Ricardos fördelnings- och tillväxtteori Lars Pålsson Syll 1992 Svenska
5 Den dystra vetenskapen - om nationalekonomins och nyliberalismens kris Lars Pålsson Syll 2001 Svenska
6 Ekonomi utan ränta - en teorihistorisk undersökning Lars Pålsson Syll 2000 Svenska
7 Ekonomisk doktrinhistoria Lars Pålsson Syll 2011 Svenska
8 Ekonomisk teori och metod - ett kritisk-realistiskt perspektiv Lars Pålsson Syll 2001 Svenska
9-12 De ekonomiska teoriernas historia (flera utgåvor) Lars Pålsson Syll 2007 Svenska
13 John Maynard Keynes Lars Pålsson Syll 2007 Svenska
14 Myrdal's immanent critique of utility theory Lars Pålsson Syll 1994 Engelska
15 Den nya ekonomin - industrisamhällets femte våg Lars Pålsson Syll 2001 Svenska
16 Pre-klassisk fördelnings- och tillväxtteori Lars Pålsson Syll 1991 Svenska
17 Rationalitet och samhälleliga val Lars Pålsson Syll 1988 Svenska
18 Samhälleliga val och värde - en ekonomisk-filosofisk kritik Lars Pålsson Syll 1989 Svenska
19 Samhälleliga val, värde och exploatering - en ekonomisk-filosofisk kritik Lars Pålsson Syll 1991 Svenska
20 Den sociala ekonomin - en osynlig och outnyttjad resurs Lars Pålsson Syll 2005? Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.