Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lars Wester 34 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Biobränslen för värmeproduktion i kommunal energiplanering (flera utgåvor) 1980 Svenska
3 Bluffarens handbok, Teater 1987 Svenska
4-5 Gruppcentraler - nuläge och utvecklingsmöjligheter (flera utgåvor) Kjell Larsson 1984 Svenska
6 Alternativa energikällor - vindenergi, biomassa, torv, geotermisk energi, vågenergi, saltenergi Mats Preger 1979 Svenska
7 Förslag till provisoriska provningsregler för fastbränsleeldade pannanläggningar mindre än 10 MW från miljövårdssynpunkt Robert Schuster 1983 Svenska
8 Projekt pannutvärdering Robert Schuster 1985 Svenska
9 Södra Latin 350 - 1654-2004 2004 Svenska
10 Experimentell och teoretisk undersökning av prestanda för TURBEX oljeförvärmare Lars Wester 1976 Svenska
11 Förbränningsteknik Lars Wester 1991 Svenska
12 Halm som bränsle Lars Wester 1981 Svenska
13 Kol i Sovjetunionen och Polen - utredning om exportpotentialer fram till år 2000 : resultat inom NE-projektet 306128 Kol i Sovjet-Polen Lars Wester 1981 Svenska
14 Koleldning i små anläggningar Lars Wester 1982 Svenska
15 Kraftcykler - termodynamik, komponenter mm Lars Wester 1990 Svenska
16 Små fastbränsleeldade pannor - teknisk beskrivning av pannor i storleksintervallet 20 kW-10 MW Lars Wester 1982 Svenska
17-20 Tabeller och diagram för energitekniska beräkningar (flera utgåvor) Lars Wester 1993 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.